Važni telefoni

Autobuska stanica – Kula 025/722-114
Autobuska stanica – Vrbas 021/706-638
Azil za pse (Zoohigijena) – Kula 064/828-7071
Opšta bolnica Vrbas 021/7954-500
Opština Kula 025/722-333
Opština Vrbas 021/7954-000
Turistička organizacija opštine Kula 025/751-186
Železnička stanica – Kula 025/723-186
Železnička stanica – Vrbas 021/701-355