RAZGOVOR sa direktoricom PU „Bambi“ povodom obeležavanja Svetog Save 1/2

132

KULA - Povodom obeležavanja slave Sveti Sava, redakcija portala Naše mesto je razgovarala sa Vesnom Jovović, direktoricom predškolske ustanove "Bambi" Kula. S obzirom da smo se potrudili da pitanjima obuhvatimo većinu aktivnosti koje PU "Bambi" svakodnevno sprovodi, ovaj razgovor će biti objavljen u dva dela. Danas objavljujemo prvi, a sutra drugi deo tog razgovora.

NM: Čemu PU ”Bambi” pridaje poseban značaj kada je u pitanju predškolsko vaspitanje dece?

Vesna: PU”Bambi” u svom radu uvek polazi od činjenice da radi vrlo odgovoran posao i nema pravo na greške, samim tim ne bi mogli izdvojiti nijedan segment u našem radu a da nije jako važan i da mu ne pridajemo veliki značaj – bilo da je u pitanju – nega, ishrana, vaspitno-obrazovni rad, socijalna zaštita…

 

NM: Na šta sve PU ”Bambi” obraća pažnju kada je reč o kvalitetu usluga koje pruža na svakodnevnom nivou?

Vesna: Na svakodnevnom nivou to praktično znači da sve što radimo, radimo istovremeno u svim vrtićima – a njih je 11 u 6 naseljenih mesta Opštine Kula – od ujednačavanja uslova rada, opremanja, brige i nadzora, stručnosti, kompetentnosti…

 

NM: Koliko značaja PU”Bambi” pridaje bezbednosti dece I na koji način je unapredjuje?

Vesna: Bezbednost dece nam je jako važna – imamo svoj zvanični “Program zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja” koji jasno definiše:

  • bezbednost fizičke i socijalne sredine
  • broj dece kao i odraslih u vaspitnim grupama,
  • ritam dana
  • vrste aktivnosti

Pored toga, preduzimamo sve preventivne mere kako bi deca bila što bezbednija, o tome informišemo i roditelje, a i uključijemo ih u realizaciju tih aktivnosti: postavljamo video nadzor, ugradjujemo interfon…

 

NM: Da li postoje neki konkretni planovi koji se odnose na unapredjenje kvaliteta boravka dece u PU ”Bambi”?

Vesna: Što se unapređenja rada tiče “Razvojni plan PU ”Bambi” je ozbiljan dokument kojim se u kontinuitetu bavi Tim za Razvojno planiranje, na čelu sa direktorom i stručnim saradnicima. Kontinuiranim samovrednovanjem rada svakog pojedinca i ustanove u celini najrealnije sagledavaju se dosadašnji koraci i planiraju naredni.

 

NM: Koliko se razlikuje rad u grupama koje se nalaze u programu pripreme za školu u odnosu na sve ostale predškolske uzraste?

Vesna: Vaspitno-obrazovni program se realizuje u svim vaspitnim grupama i prilagođen je uzrastu dece, pa tako I PPP. Rad u Pripremnom Predškolskom Programu se razlikuje, jer je prilagođen tom uzrastu dece.

Naša obaveza i dužnost je da realizujemo Program rada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to sve podleže nadzoru Školske uprave Sombor, Prosvetne inspekcije… Do sad nismo imali propusta u radu. Sve posete Prosvetnog inspektora, savetnika i nadzornika Školske uprave smo prošli sa pozitivnom ocenom, na šta smo veoma ponosni…

 

NM: U kojoj meri se primenjuje individualni rad sa decom u PU”Bambi”?

Vesna: Sve dobre oblike rada itekako brzo prihvatamo, pa tako i individualne, bilo da se odnose na decu koja imaju problema u razvoju ili darovitu decu. Izrađuju se planovi rada sa jasno definisanim ciljevima i koracima u radu. Uspeh je vidljiv kod te dece koju mi pratimo i kad odu u školu.

 

NM: Šta roditelji mogu očekivati u okviru celodnevnog boravka svoje dece u vrtiću?

Vesna: Potrebe roditelja i dece su nam uvek bile prioritetne i stalno ih osluškujemo sa željom da budemo roditeljima i deci tu kad im trebamo! Tu bih mogla istaći više stvari, ali nešto po čemu smo jedinstveni, a to je rad u dve smene tj. do 21č i to u svim vrtićima celodnevnog boravka, a njih je 5 u Opštini Kula. Deca mogu da borave 9č dnevno i u okviru tog vremena imaju svu negu, brigu, higijenu, ishranu i vaspitno-obrazovni rad! Školsku-2015-16 god. smo startovali sa 1110 dece, od toga je preko 700 dece u celodnevnom boravku, što nam je direktna potrvda usaglašenosti sa potrebama roditelja.

 

NM: Kako PU ”Bambi” uspeva da zadovolji sve kriterijume i standard kvaliteta ishrane dece u vrtuću?

Vesna: Pravilna ishrana je posebno važna u predškolskom uzrastu kada dete intezivno raste i razvija se. Da bi se deci obezbedila zdrava, ukusna, prilagođena i zdrtavstveno ispravna hrana, u našoj ustanovi brine čitav tim: nutricionista-dijetetičar, kuvari, servirke. Pri planiranju jelovnika poštuju se potrebe dečjeg organizma u energetskim, gradivnim i zaštitnim materijama. Organizacija rada usmerena je na stvaranje najboljih uslova za pripremanje i distribuciju hrane da bi se izbegli mogući rizici. Trudimo se da dečji obroci budu raznovrsni, maštoviti i da budu osnov za usvajanje zdravih navika. Velika pažnja se posvećuje deci koja imaju poremećaje u ishrani ili alergije, pa se jelovnik prilagođava njihovim potrebama. Takođe se izlazi u susret specifičnim zahtevima roditelja u odnosu na ritam ishrane jelovnika.

 

NM: Na koji način PU ”Bambi” postiže da cena usluge vrtića budu toliko pristupačne u odnosu na sve ostale vrtiće danas u Srbiji?

Vesna: Uvek smo poštovali sve zakone i propise kojim se reguliše naša delatnost, pa tako i “Pravilnik o merilima za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama” koji jasno definiše obaveze osnivača kao i učešće roditelja u ceni vrtića. Osnivač se takođe odgovorno odnosi prema zakonima, a rezultat toga je i ova cena vrtića.

 

NM: U kojoj meri PU ”Bambi” zavisi od lokalne samouprave i u čemu se ogleda saradnja sa njom?

Vesna: U potpunosti zavisimo od lokalne samouprave, samim tim što je lokalna samouprava naš osnivač. Zahvaljujući obostranom razumevanju i dobroj saradnji uspešno funkcionišemo.