RAZGOVOR sa direktoricom PU „Bambi“ povodom obeležavanja Svetog Save 2/2

254

KULA - Danas objavljujemo drugi deo razgovora sa Vesnom Jovović, direktoricom PU "Bambi" Kula.

Ako niste čitali prvi deo razgovora sa Vesnom Jovović, direktoricom PU „Bambi“ Kula, možete ga pronaći ovde.

NM: Koji je značaj saradnje sa porodicom i na koji način PU ”Bambi” podstiče tu saradnju?

Vesna: Vidimo koliko je porodica važna, u porodici se rađamo, odrastmo i živimo, ona je prva i najvažnija. U porodici je početak i kraj svih životnih funkcija. Porodica ima svoj razvojni ciklus, svoje “bure i probleme”, svoje vrednosti, kako deca rastu porodica se razvija i menja… mi se bavimo porodicom predškolskog deteta. Otuda i neophodnost našeg menjanja, razvijanja, osluškivanja potreba savremene (sadašnje) porodice. Naš osnovni cilj je podizanje kvaliteta života dece i porodice, podizanje i odrastanje dece na najoptimalniji mogući način u datim uslovima u vrtiću, kao i naš uticaj da se takav razvoj dešava i u porodici. Roditelj nama poverava nešto najdragocenije što ima, svoje dete! A dobra saradnja ima kao rezultat dobit za sve aktere: za dete, za porodicu i za vrtić…

Predškolska ustanova kao otvoren sistem inicira saradnju sa porodicom kroz različite oblike rada…

 

NM: Da li PU ”Bambi” sarađuje sa društvenom sredinom i na koji način?

Vesna: PU “Bambi“ polazi od koncepta otvorenog sistema vaspitanja i obrazovanja koji podrazumeva razvijanje programa vaspitno-obrazovnog rada polazeći od realnog konteksta odrastanja dece i korišćenja raspoloživih resursa sredine. Otuda se saradnja sa društvenom sredinom odvija u kontinuitetu. Realizuje se kroz neposredno učešće predstavnika društvene zajednice u neposrednom vaspitno-obrazovnom radu. Dobrodošla je uključenost profesora, lekara, zanatlija, poljoprivrednika… u neposredne aktivnosti u okviru projektnog planiranja na nivou vaspitne grupe i vrtića, kao i organizovanje različitih poseta naše dece ustanovama, preduzećima. Deca predškolskog uzrasta najbolje uče kroz sopstvenu aktivnost, te su napred navedene aktivnosti najbolje prilike za učenje.

 

NM: Koliko često se javlja potreba za angažovanjem stručnih saradnika i u kojim okolnostima?

Vesna: Stručni saradnici čine sastavni deo timova predškolske ustanove. Svojim radom i stručnom podrškom daju značajan doprinos unapređenju kvaliteta rada u vrtiću. Aktivno su uključeni u sve segmente rada, počevši od planiranja, programiranja, kreiranja fizičke i socijalne sredine, pa do praćenja i vrednovanja. Angažovani su kroz neposredan rad sa decom i vaspitačima, savetodavni rad sa roditeljima, pomoćnikom direktora i direktorom ustanove.

 

NM: Šta biste izdvojili od trenutnih aktivnosti koje se sprovode na nivou cele ustanove?

Vesna: U PU “Bambi“ postoje manifestacije na nivou cele ustanove: „Bambi fest“ – dani dečjeg stavaralaštva, “Karneval prirode“, Jesenja svečanosti… Svaki vrtić aktivno učestvuje u društvenom životu mesta u kome nalazi.

U okviru VOR-a (vaspitno-obrazovni rad) implementiramo savremana i aktuelna saznanja:

  • projektno planiranje na nivou vaspitne grupe i vrtića,
  • metod integrisanog učenja,
  • praćenje dečjeg razvoja i napredovanja u cilju individualizacije

Uređenje prostora prati promene u VOR-u, tako da smo sve vrtiće opremili savremenom opremom – računarima, štampačima, projektorima, mobilnim funkcionalnim nameštajem i opremom za rekreativno-fizičke aktivnosti.

 

NM: Koliko je kadar stručan i upućen za rad sa decom sa teškoćama (posebnim potrebama) u razvoju?

Vesna: Mi smo ustanova koja uvažava i poštuje različitost, izlazimo u susret deci i porodici i u tom smislu negujemo dugu tradiciju uključivanja dece sa teškoćama u razvoju u redovne vaspitne grupe. Počeci primene inkluzivnog programa datiraju od 2003. godine kada su vaspitači i stručni saradnici prošli obuku – kroz više akreditovanih programa. Stečena znanja ugradili su u sopstvenu praksu. Kontinuirano se vrši edukacija svih zaposlenih. Stručni saradnici realizuju edukacije i koordiniraju aktivnosti. Prosečno, u školskoj godini se sa oko 20-oro dece vaspitno-obrazovni rad realizuje po IOP-u (individualni obrazovni plan). Roditelji su aktivno uključeni.

 

NM: Koji je značaj rada timova u unutrašnjoj organizaciji PU ”Bambi”?

Vesna: Veliki značaj pridajemo timskom radu, kako kroz funkcionisanje timova koji su definisani zakonskom regulativom, tako i u realizaciji raznovrsnih aktivnosti u našim vrtićima. Kvalitetan timski rad svakako doprinosi dobrom kvalitetu vaspitno-obrazovnog rada, prezentaciji ustanove na svim nivoima kao i promociji ustanove.

 

NM: Kakav je značaj stalnog stručnog usavršavanja i šta PU ”Bambi” preduzima kako bi ga omogućio svojim vaspitačima?

Vesna: Svim zaposlenima obezbeđujemo stalno stručno usavršavanje i time osavremenjujemo VOR, kao i lični profesionalni razvoj svakog pojedinca. Rezultat toga su brojne nagrade, priznanja i prepoznatljivost našeg dobrog rada u stručnim krugovima.

 

NM: Na koji način uprava PU ”Bambi” sarađuje sa sindikatom zaposlenih?

Vesna: Iako bi trebalo da su sindikat i uprava suprotstavljene strane, usprkos tome mi odlično sarađujemo. Interesi su nam zajednički, nema nesporazuma i dogovaramo se oko svega. Oni razumeju nas, a mi razumemo njih.

 

NM: Da li postoje neki konkretni pokazatelji koji se odnose na reputaciju ustanove i kakvi su oni u poređenju sa drugim ustanovama tog tipa u Srbiji?

Vesna: O kvalitetu rada naše ustanove svedoče učešća na stručnim skupovima na republičkom i međunarodnom nivou, brojne stručne razmene sa PU, partnerstvo u projektima sa MUP-om, Crvenim krstom, nevladinim organizacijama, agencijama… U stručnoj javnosti i u okviru struke PU “Bambi“ je sinonim za kvalitet.

 

NM: Koje bi nagrade i priznanja PU ”Bambi” i kolektiva trebalo posebno izdvojiti?

Vesna: Nagrade svakako prijaju, a do njih doći nije nimalo jednostavno! Iza svake nagrade stoji ozbiljan i naporan rad svih zaposlenih koji su svojim znanjem, radom i angažovanjem doprineli da smo ponosni dobitnici:

  • najprestižnije pokrajinske nagrade “Dr Đorđe Natošević” za izuzetne rezultate u vaspitno-obrazovnom radu 2006 god.
  • Ministarstvo prosvete nam dodeljuje Svetosavsku nagradu – za poseban doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u 2010 god.
  • Regionalna privredna komora – Povelju „Kapetan Miša Anastasijević“ – Put ka vrhu – dodeljuju PU ”Bambi”, direktoru Vesni Jovović za naj-ustanovu u 2012 god.
  • KPZ opštine Kula „Zraci kulture“, itd.

 

NM: Šta smatrate svojim ličnim doprinosom u odnosu na pozitivni kontinuitet koji je PU ”Bambi” gajio od samog osnivanja pa do danas?

Vesna: U PU ”Bambi” je uvek bio visok nivo rada. To je bio moj najbitniji zadatak, kako to održati, a i dalje unapređivati. Za sada nam to uspeva. Moram još jednom reći da iza toga stoji veliki rad, znanje i zalaganje celog kolektiva.

Ako bi trebala još nešto da istaknem, to su svakako dobri međuljudski odnosi. Trudili smo se da nas niko i ništa ne podeli ni po kom osnovu.