Aleksandar Mišak: Lepljenjem plakata, stranke svesno krše zakon

255

KULA - Da predizborna kampanja direktno utiče na našu okolinu, potvrdio je naš sugrađanin, Aleksandar Mišak iz pokreta "Dosta je bilo - Saša Radulović", koji se pozabavio problemom lepljenja plakata u opštini Kula. Prenosimo vam njegovo otvoreno pismo.

Pojedine političke partije predizbornu kampanju shvataju previše agresivno i u nekim trenucima situacija više liči na animalnu potrebu obeležavanja teritorije, nego na marketinšku strategiju. Prvo bih naveo čl. 108. Zakona o oglašavanju, koji kaže:

Član 108:

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

9) postavi oglasni pano, plakat odnosno oglasno sredstvo na javnoj površini protivno odredbama čl. 25. i 26. ovog zakona, uključujući i postavljanje ostalih oglasnih sredstava na otvorenom prostoru, kao što su stubovi, baloni, stajališta javnog prevoza, ekrani, elektronski displeji, svetleća slova i dr.;

10) postavi plakat na površini koja nije javna bez saglasnosti vlasnika (član 27)

U nadi da ću doći do srža ovog problema, prvo sam pisao Opštinskoj izbornoj komisiji. Lično sam podneo pismeni zahtev, zajedno sa čl. 26. i čl. 27. Zakona o oglašavanju (“Službeni glasnik Republike Srbije br. 79/2015”), u kome sam postavio pitanje: “Na kojim mestima stranke smeju da se oglašavaju putem plakata?” Odgovor je stigao u roku od nekoliko sati putem telefonskog poziva. Sa druge strane slušalice, dobio sam objašnjenje da takva pitanja nisu u nadležnosti Opštine, već “Zavoda za izgradnju” Kula.

Isti zahtev sam pismeno predao u “Zavod za izgradnju”, a zvaničan odgovor sam dobio putem email-a nakon 3 dana. Iz zavoda su mi odgovorili da su za ta pitanja zadužene mesne zajednice, a ne oni. I ujedno sam dobio kontakte svih mesnih zajednica opštine Kula.

Prvo sam pozvao Mesnu zajednicu Lipar, gde su mi rekli da oni u Liparu imaju uređenu jednu oglasnu tablu, odmah ispred zgrade MZ i to je namenjeno za oglašavanje građana, a plakati koji se koriste u predizborne svrhe ne bi mogli ni da stanu na nju, zbog svojih dimenzija.

Nakon toga, kontaktirao sam Mesnu zajednicu “Donji grad” u Kuli, gde mi je rečeno da je uređenje mesta za javno oglašavanje u nadležnosti “Zavoda za izgradnju”. Prosto rečeno, ponovo su me prebacili na zavod.

Ponovo sam zvao “Zavod za izgradnju”, ali sada sa novim informacijama i na kraju su ipak rekli da u jednu ruku, obeležavanje mesta za javno oglašavanje jeste u nadležnosti mesnih zajednica i na kraju sam od “Zavoda za izgradnju” dobio lokacije javnih površina u Kuli, Crvenki i Ruskom Krsturu, gde je dozvoljeno lepljenje plakata, dok sam lokacije u Liparu, Kruščiću i Sivcu saznao preko kancelarija mesnih zajednica.

Paralelno sa istraživanjem javnih lokacija, kontaktirao sam i vlasnike “Robne kuće Beograd”, kao i “Elektrovojvodinu”, jer se i na njihovim objektima lepe plakati.

Iz “Robne kuće” sam dobio nezvaničan odgovor: “Nismo dali dozvolu za lepljenje plakata nijednoj stranci, kao ni pravnom i fizičkom licu.”

Što se tiče “Elektrovojvodine”, kontaktirao sam pogon u Vrbasu i pogon u Somboru i na prve mailove mi niko nije odgovorio. Posle toga sam ponovo poslao mailove i dobio samo odgovor iz Vrbasa, u kom su mi odgovorili da objekti u Kuli nisu u njihovoj nadležnosti (iako zapravo jesu).

Zaključak ovog mini istraživanja je da političke stranke svesno krše zakon zbog svoje koristi i na taj način narušavaju izgled grada, zagađuju okolinu i uništavaju javnu i privatnu imovinu. Ovim putem bih pozvao nadležne inspekcije da izađu na teren i učine nešto po ovom pitanju.

Za kraj, samo bih još postavio pitanje: “Da li su političke stranke tražile dozvole za lepljenje plakata po javnim i privatnim objektima, pa ako jesu, neka ih javno objave?” – navodi se u otvorenom pismu Aleksandra Mišaka iz pokreta “Dosta je bilo – Saša Radulović”, za portal “Naše Mesto”.

Prilog:

  1. Zahtev Opštinskoj izbornoj komisiji
  2. Zahtev predat J.P. “Zavod za izgradnju” Kula
  3. Odgovori Mesnih zajednica
  4. Član 26, 27 i 108 Zakona o oglašavanju