Policija otkrila korupciju u različitim sferama društvenog života

86

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić izjavio je da je srpska policija poslednjih godina koruptivna krivična dela otkrila u najrazličitijim sferama društvenog života - privatizaciji, javnim nabavkama, kreditnom poslovanju, raspolaganju javnim prihodima i nepokretnom imovinom, osiguranju.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Nikolić je, na konferenciji „Upravljanje složenim podacima u slučajevima organizovanog kriminala i korupcije“, ukazao da je korupcija u Srbiji prisutna u svim segmentima društva i da u znatnoj meri otežava političke i ekonomske reforme.

„Korucija predstavlja ozbiljnu pretnju po demokratske institucije, uništava poverenje građana u pravičnost, ugrožava temeljne vrednosti društva i njegov dalji razvoj, usporava procese integracija“, naveo je Nikolić.

Prema njegovim rečima, posvećenost Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ogleda se i u nizu mera koje su donete na strateškom i operativnom nivou, a koje su sastavni deo reformi Ministarstva.

Nikolić je ukazao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo niz aktivnosti kojima su stvoreni uslovi za efikasno vođenje krivičnog postupka protiv izvršilaca koruptivnih krivičnih dela.

„Strategijom razvoja MUP-a od 2011 do 2016, Akcionim planom za sporvođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, reformskim procesom koji je obuhvatio sve nivoe Ministarstva i novim Zakonom o policiji postavljeni su osnovi za dalje jačanje kapaciteta jedinice SBPOK-a, nadležne za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementim korupcije“, rekao je Nikolić.