Priprema naučno-istraživačkog rada doktora iz Opšte bolnice Vrbas

532

VRBAS - U toku je priprema naučnoistraživačkog rada koji je baziran na prethodnom, čiji su rezultati prezentovani na 64. Naučno – stručnom skupu psihologa Srbije na Zlatiboru, 25.-28.05.2016. godine sa temom relacije i granice – Psihologija i interpersonalni odnosi: Stavovi stanovnika opštine Vrbas prema traženju psihološke pomoći.

Opšta bolnica Vrbas / Foto: OBV

Autorke ovog rada su: Valentina Ninić, psiholog, Opšta bolnica Vrbas, Dr Marija Vozar, specijalista socijalne medicine, Dom zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas, izrada poster prezentacije: Jelena Tepavčević, master turizmolog.

Iako je evidentno u odnosu na dosadašnja slična anketna istraživanja (kako kod nas, tako i u svetu) da postoji promena u percepciji psihologije kao nauke i da su ispitanici izrazili spremnost da potraže pomoć oko psiholoških problema, rezultati ipak ukazuju da se čak tri četvrtine (73,55%) ispitanika oslanja na sopstvene snage u rešavanju teškoća. Veliki broj neodređenih odgovora ukazuje da značajan broj ispitanika nikada nije posetio psihologa.

Autorke zaključuju da oslonac na sopstvene snage ličnosti kod ispitanika i podrška od strane stručnog lica pri rešavanju problema psihološke prirode, ne isključuju jedno drugo. Takođe, istraživanje je ukazalo da ispitanici procenjuju psihologa kao stručno lice koje može biti od koristi u očuvanju mentalnog zdravlja.

Cilj istraživanja bio je da omogući procenu spremnosti stanovnika opštine Vrbas da traže psihološku pomoć ( u odnosu na pol i obrazovanje) i koliko psihologija kao nauka može biti korisna u očuvanju mentalnog zdravlja.

Dalje istraživanje će biti sprovedeno na uzorku stratifikovanom prema mestu stanovanja (selo/ grad) da bi se uporedile eventualne razlike u odgovorima ispitanika iz urbanih i ruralnih sredina.

Opšti cilj je da se stanovništvu snažnije približi socijalna medicina i psihologija, kao i da se ukaže na značaj pomoći stručnih lica.