(INTERVJU) Smiljana Tomašević, v.d. direktorka JKP „Komunalac“ Vrbas

1536

VRBAS - JKP „Komunalac“ Vrbas, najveće i najznačajnije komunalno preduzeće u Opštini Vrbas, broji preko 200 zaposlenih i obavlja vodosnabdevanje kao pretežnu delatnost, zatim deponovanje smeća, održavanje zelenih površina, usluge kanalizacije, održavanja puteva, projektovanje...

Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

Dogovor sa korisnicima usluga do rešenja problema – U narednom periodu cilj je uspostaviti bolju komunikaciju sa građanima. – poručuju iz JKP „Komunalac“ Vrbas.

Kavo stanje u preduzeću ste zatekli stupanjem na novu dužnost i koji su prvi koraci koje ste preduzli?

S. Tomašević: Stupanjem na dužnost v.d. direktora JKP „Komunalac“ Vrbas ono što sam prvo primetila i ustanovila je veliki broj žalbi građana na poslovanje i komunikaciju našeg preduzeća sa građanima.

 

Šta građani najviše zameraju, koje su njihove primedbe?

S. Tomašević: Pre svega žalbe se odnose na centralne vodomere u zgradama kolektivnog stanovanja, zatim na visinu naknade ulaska na deponiju i na obračun naknade za obnovu zakupa grobnih mesta.

 

Rešeni ste da probleme koji su identifikovani u saradnji sa korisnicima usluga preduzeća, zajedno sa korisnicima i rešavate. Kakvi su planovi za njihovo prevazilaženje?

S. Tomašević: Naš stručni tim je obavio analizu i došli smo do zaključka da prvi problem, koji se tiče centralnih vodomera, rešimo tako što će naše ekipe, pre svega, obilaziti sve zgrade kolektivnog stanovanja na teritoriji vrbaske opštine, čak sa mogućnošću da ulaze i u stanove, da se utvrdi ima li nekih kvarova zbog kojih je potrošnja vode povećana. Drugi problem koji je ustanovljen, a u vezi je sa nadoknadom ulaska na deponiju u Vrbasu, rešen je tako što smo Privremenom organu opštine uputili zahtev da po hitnom postupku van snage stavi spornu odluku, što je on i učinio. Bilo je i puno pritužbi na Odluku o obnovi zakupa grobnih mesta, da ona nije na adekvatan način primenjivana. Postoji 109 ugovora koje su sklopili građani sa „Komunalcem“ i uplatili sredstva. Namera nam je da novac koji je po tom osnovu uplaćen vratimo.

 

Na koji način će se obaviti refundacija pomenutih sredstava?

S. Tomašević: Obaviće se sve u skladu sa zakonom. Ono što nam zakon omogućava je da korisnike naših usluga obeštetimo tako što ćemo kroz račune za vodu vratiti njihova sredstva.

 

Često insistirate na tome da će se svi problemi rešavati u dogovoru sa građanima. U prvi plan sada stavljate korisnike usluga „Komunalca“.

S. Tomašević: Tako je. Volim da kažem, a to sam rekla i svom timu, građani su naš treći član top menadžera. Postoje rukovodilac Poslovne jedinice „Čistoća“, rukovodilac PJ „Vodovod i kanalizacija“ i građani kao treći član.

 

Uporedo sa rešavanjem aktuelnih problema radite i na podizanju svesti o obavezi plaćanja komunalnih usluga, s ciljem da se te usluge obogate i podigne njihov kvalitet.

S. Tomašević: Građani moraju da znaju da smo mi ovde zbog njih. Zajedno moramo da rešavamo sve probleme koji eventualno nastanu. Potrebno je samo da budu savesni i izmiruju račune za izvršene komunalne usluge da bismo mogli što kvalitetnije, efikasnije i efektnije da izvršavamo našu uslugu. Naglašavam, samo zajedno možemo da dođemo do dobrih rezultata. Građani su uvek bili tu, prisutni samim tim što su korisnici naših usluga, samo što nisu bili dovoljno uključeni u sve o čemu sam govorila.

 

Na osnovu svega rečenog može se zaključiti da će građani biti zadovoljni najavljenim promenama. Imate li neku poruku za njih?

S. Tomašević: Naš glavni cilj je da za što manju nadoknadu pružimo najviši mogući kvalitet usluga. Zajedno možemo da stignemo do tog cilja, da građani budu zadovoljni, a mi likvidni.

 

Privremeni organ imenuje najbolje iz sistema

Privremeni organ razrešio je dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Vrbas Radomira Čurovića i za v.d. direktora imenovao Smiljanu Tomašević, dipl. inž. arhitekture, zaposlenu u JKP „Komunalac“ na poslovima rukovodioca Sektora za prostorno planiranje i razvoj.

Predrag Rojević

„Nakon razrešenja direktora JKP „Komunalac“ Vrbas Privremeni organ je obavio razgovore sa zaposlenima. Došlo se do zajedničkog zaključka da je najbolje rešenje za vršioca dužnosti direktora preduzeća upravo njihov kadar – Smiljana Tomašević, nestranačka ličnost. Mi smo joj ukazali potpuno poverenje jer smatramo da poseduje izuzetan kvalitet, sposobnost i energiju i da će preduzeće voditi u pravom smeru, isključivo u interesu građana, što je ona svojim prvim koracima i pokazala.

Sa sigurnošću mogu da potvrdim da ćemo i u narednom periodu sprovoditi odgovornu kadrovsku politiku i da će se na funkcije postavljati isključivo ljudi koji su kvalitetni, obrazovani, sposobni i energični, spremni da rade u korist svih građana,“ – kazao je Predrag Rojević, član Privremenog organa opštine Vrbas.