Društvo invalida Vrbas se obratilo povereniku za zaštitu ravnopravnosti ZBOG DISKRIMINACIJE

187

VRBAS - Polazeći od činjenice da se Društvo invalida Vrbas u dva navrata obraćalo direktoru Pošte u Novom Sadu, a pozivajući se na zakon protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom i da su oba puta ostali bez odogovora, pre dvadesatek dana obratili su se povereniku za zaštitu ravnopravnosti.

Povod za obraćanje bila je diskriminacija na osnovu invalidnosti, a diskriminator je PJ Pošte u Vrbasu, jer ne postoji pristupna rampa za osobe sa invaliditetom. Udruženje invalida navodi da je poverenik u komunikaciji bio maksimalno predusretljiv i dao im smernice za prevazilaženje ovog problema.

Bitno je naglasiti da je zbog navedene žalbe poverenik tražio pismeno izjašnjavanje od direktora PJ Pošte u Vrbasu, čiji odgovor se još uvek očekuje. Učešće u ovoj priči uzeli su i predstavnici loklane samouprave, koji su se i u ranijem sazivu obraćali direkciji Pošte sa ciljem prevazilaženja ovog problema, ali bez rezultata. Društvo invalida Vrbas očekuje da će ova priča dobiti pozitivan ishod, te da će osobe sa invaliditetom grada Vrbasa napokon imati priliku da spoznaju enterijer ove “nedostižne” ustanove, a neophodne za svakodnevno funkcionisanje.