(INTERVJU) Siniša Adamović, v.d. direktor JKP „Komunalac“ Vrbas

1046

VRBAS - Ocenjujući zatečeno stanje u Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac" Vrbas, prilikom preuzimanja dužnosti 8. maja tekuće godine, vršilac dužnosti direktora Siniša Adamović, diplomirani pravnik odgovorio je na nekoliko novinarskih pitanja u vezi sa daljom orijentacijom i poslovnim planom preduzeća.

Siniša Adamović / Foto: JKP "Komunalac Vrbas"

„Stanje je bilo redovno, u finansijskom smislu ništa iznenađujuće za mene. Na računu je bilo oko 2 miliona dinara, što je u tom momentu bio neki redovan novčani tok koji fluktuira, zbog valute plaćanja prema preduzeću i obaveza koje preduzeće ima prema dobavljačima po zaključenim ugovorima. Ovo je dobra polazna osnova, ali generalni problem je to što preduzeće nema nikakve subvencije od strane osnivača i u trci smo sa vremenom da naplatimo usluge koje su pružene Opštini Vrbas.

Situacija je trenutno takva da je problem naplatiti od opštine, u nekoj prihvatljivoj valuti, odrađeni posao kako bi se mogle servisirati obaveze preduzeća prema dobavljačima i prema zaposlenima. Taj raskorak u plaćanju je akutan problem, ali mislim da nema tendenciju pretvaranja u hroničan, jer je i opština od 8. maja pokazala da će imati malo drugačiji odnos prema svojim obavezama plaćanja, da ne bi preduzeće dolazilo u potrebu da na drugi način pribavlja sredstva radi redovnog funkcionisanja.“ odmah na početku razgovora izjavio je Siniša Adamović.

Kada su finansijske performanse u pitanju, šta ste mogli zaključili na osnovu prvih pokazatelja?

Adamović: „Postoji dobra baza za redovno funkcionisanje preduzeća. Obim posla koji preduzeće treba da obavlja i prema građanima i prema Opštini Vrbas nije mali. Tu postoji lepa osnova da bi se moglo normalno funkcionisati finansijski. Ima prostora da preduzeće svoje usluge nudi trećim licima u opštini Vrbas, a ako se ukaže neka mogućnost i van opštine u okvirima svoje delatnosti, kao i da svoju delatnost, eventualno proširuje kroz saglasnost osnivača, da se preduzeće počne baviti još nekim segmentima iz korpusa komunalnih usluga.“

 

Kakvi su planovi za rad i razvoj preduzeća za naredni period?

Adamović: „Plan poslovanja je usvojen, on je postojao u momentu primopredaje i mora da se poštuje. Plan javnih nabavki koji prati plan poslovanja takođe je usvojen i on ima neki svoj hodogram. Potrebe preduzeća na nekom godišnjem nivou u smislu funkcionisanja, redovnog održavanja i obnavljanja osnovnih sredstava i sredstava za rad postoji. Takođe, postoje i širi planovi koji ne tangiraju samo preduzeće već se tiču i Opštine Vrbas. Tu je projekat koji se odnosi na izgradnju vodovoda, odn. na vodosnabdevanje naseljenih mesta u opštini Vrbas. Nosilac projekta je opština, a preduzeće će biti involvirano u tu priču samim tim što se bavi vodosnabdevanjem. Postoji i zatečeni projekat koji opština vodi zajednički sa opštinom Kula u vezi sa centralnim prečistačem koji je takođe indirektno povezan i sa poslovima koje obavlja „Komunalac“. S obzirom na to da ćemo mi biti ti koji će odvoditi otpadnu vodu do prečistača, preuzimati je i od opštine Kula i od industrijskih pogona „Karneksa“, nadam se i drugih industrijskih pogona u opštini Vrbas, da će na neki način, ono što bude išlo u kanal jednog dana biti prečišćena voda, bez zagađivanja kanala. Moram da naglasim da nisu male obaveze koje „Komunalac“ trenutno plaća prema Vodama Vojvodine za naknade za ispuštanje otpadne vode u kanal. Na mesečnom nivou je to skoro milion dinara. Ovu obavezu plaćaju i građani vrbaske opštine prema preduzeću, pa onda preduzeće to prebacuje Vodama Vojvodine. Kroz ove i slične projekte uslovi života u opštini će se poboljšavati i za krajnje korisnike, a to su građani.“

 

Da li su na putu realizacije pomenutih i drugih palnova u JKP „Komunalac Vrbas“, prema vašem mišljenju, moguće neke prepreke?

Adamović: „Vraćamo se opet na polaznu tačku, stanje kase Opštine Vrbas. Nova opštinska vlast, bez obzira što je novi-stari predsednik opštine Vrbas, zatiče „rupu u budžetu“ i ona je taj teg koji smeta da bi se neki projekti lako ili jednostavno dovodili do realizacije, da se započne i konkretna izgradnja, ili postavljanje onoga što je projektovano. Kako je to problem za opštinu tako je i za one koji su vezani za poslovanje sa opštinom, a to je i „Komunalac“.

Mislim da će sada novo opštinsko rukovodstvo, posle ovih izbora, uz neki dobar sluh sa višeg nivoa vlasti, sa strane pokrajine i republike, dobiti vetar u leđa da pokrene te sve projekte, da li kroz davanje saglasnosti i garancija, da stanu na bok opštini, da može da izgura sve te projekte do kraja.“

 

Gde vidite vrbaski „Komunalac“ u budućnosti?

Adamović„Na pozitivnom kursu, i dalje na tržištu, u konstantnoj borbi vremena u kome funkcionišemo, a to je: borba sa valutama, sa plaćanjima, ali borba i za kvalitetniju uslugu, borba da se krajnji korisnik ne oseća samo kao puki platiša prema „Komunalcu“, nego da dobije za ono što plaća baš kvalitetnu uslugu, ili da to bude usluga koja zadovoljava dati trenutak vremena. Sa jedne strane borba da se opstane, a s druge strane da postojeće korisnike usluga zadržimo i da privučemo, eventualno, i neke nove korisnike. Da svi budu zadovoljni uslugom, a da pritom preduzeće može da funkcioniše kao servis građana.“