Pre tri decenije u Savinom Selu izbušene rupe 1.5km dubine, a ispod su PRONAŠLI BOGATSTVO

1902

SAVINO SELO - Čitajući knjigu "Od domaje do novih prostora", autora Nikole Putića, došli smo do interesantnih informacija koje se odnose na geološka ispitivanja oko Savinog Sela, a koja opet imaju veze sa naftom i zemnim gasom.

Istorija „Naftagasa“ / Foto: nis.eu

Autor navodi da je geološka konfiguracija tla šireg prostora oko Savinog Sela, naročito između samog mesta i naselja Kosančić, pokazala po nekim indikatorima potrebu za istraživanjem nalazišta nafte i zemnog gasa.

Gravimetrijskim primerom južne Bačke, izvršenim 1973. godine, utvrđene su anomalije koje su kasnijim merenjem u periodu od 1973. do 1988. godine potvrdile postojanje strukturnog oblika podzemnih rezervi koje je nazvano: „Savino Selo“.

Tokom dve godine, od početka 1988. godine, do kraja 1989. izvršeno je istražno bušenje. Izbušeno je pet bušotina prosečne dubine od 1.450 metara. Dobijeni su podaci o postojanju jednog naftnog ležišta sa gasnom kapom.

Inače, Savino Selo i Kosančić nalaze se na najnižoj lesnoj terasi s kotama od 81 do 86 metara nadmorske visine.

Radove je, u trajanju od dve godine, izvodila Radna organizacija „Naftagas„, OOUR „Bušenje“ iz Novog Sada.

Na terenu je radilo bušaće postrojenje IDEKO-1, tipa: IDEKO H-40, TORANJ-KL-96-250. Maksimalna dubina bušenja: 1.600 metara sa pogonskim motorima GM 6-71.

IDEKO H-40

Bušaće postrojenje P-II radilo je na sektoru Savino Selo – Kosančić sa tipom: 2 DX A. Toranj A-75. Maksimalna dubina bušenja 2.400 metara. Bušaća brigada radila je u maksimalnom sastavu od 35 ljudi.

Radilo se u tri smene po šest bušača,u neprekidnom trajanju. Brigada je imala i četvrtu rezervnu smenu.

Inače, pored bušača, u neprekidnom aktivnom odnosu bili su šef radilišta, šefovi garnitura, potrebni motoristi, mehaničari, električari i vozači.

Smeštaj ljudstva iz sastava radnih garnitura bio je u porodicama sa raspoloživim smeštajnim prostorom, ili u hotelu „Bačka“ u Vrbasu, odnosno motelu „Zodijak“.

Bušaća brigada imala je svoju radnu grupu koja je brinula o ishrani i organizaciji kulturno-informativnog života u slobodnim trenucima.

Tek renovirana zgrada škole, pružila je gostoprimstvo sektoru ishrane i kulturno-društveno-informativnoj službi. Geološki stručnjaci, koji su radili na istraživanju, odabrali su zanimljive uzorke, izlagali ih u holu škole kao reprezentativni materijal usmeren izučavanju poznavanja prirode i zavičaja.

Istorija „Naftagasa“ / Foto: nis.eu

Na kraju istraživanja, na dar školi i deci, na predlog brigade, zbog izuzetne saradnje, RO „Naftagas“ darovala je biblioteku.

Tokom istraživačke brigade otkrivaju sledeće odrednice: Stene, u kojima su akumulirani nafta i gas, izrađene su od magmatskih stena, što govori o burnoj geološkoj prošlosti ovog područja.

Ležišta nafte sa gasnom kapom sadrže oko 120.000 tona nafte i 82.000.000 kubnih metara gasa. Dok je pisana ova knjiga, nije bilo gotovo istraživanje bušotine SAS-5 pored kanala, tako da nismo u mogućnosti da napišemo rezultate iz te bušotine.

(Odlomak iz knjige „Od domaje do novih prostora“, autora Nikole Putića)

Pročitajte još: