(FOTO) Fabrika armatura “Istra” Kula – Šta se proizvodilo u ZLATNA VREMENA bivše Jugoslavije

3210

KULA - Nekada industrijski gigant, čije proizvode ste mogli pronaći u svakom kupatilu od Etiopije do Belgije, a danas propala fabrika, rasparčana i pokradena od čega su ostali samo zidovi. Šta je sve "Istra" proizvodila u zlatno doba 70-ih i 80-ih godina prošlog veka, opisano je u knjizi "100 godina Fabrike armatura Istra Kula".

Zahvaljujući poslovnoj politici, koja je prevashodno pokrenuta prema tržištu i njegovim zakonima, postignuti su zavidni rezultati. Mereni opštepriznatim društveno-ekonomskim merilima, oni ukazuju na potpunu uspešnost poslovanja osnovnih organizacija udruženog rada fabrike. Produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, dohodak i lični dohoci, pokazuju neprekidno pozitivno kretanje, dok se, istovremeno izdvajaju značajna sredstva za investicioni program koji je u toku.” – Ovako su nekada pisali u knjizi koja je obeležila vek postojanja fabrike “Istra” u Kuli.

Odeljenje toplog kovanja opremljeno najsavremenijim presama

Ova fabrika, u kojoj je 1980. godine radilo 1.780 ljudi, ostvarivala je obiman proizvodni program koji je obuhvatao:

 • vodovodnu armatruru
 • armaturu za paru i grejanje
 • sanitarnu armaturu
 • brodsku i industrijsku armaturu
 • fitinge od bronze
 • tegove
 • odlivke od sivog liva
 • odlivke od obojenih metala
 • otkivke od mesinga
 • profile od mesinga

U to vreme, “Istra” je bila organizovana u četiri osnovne organizacije udruženog rada i radne zajednice zajedničkih službi u čijem sastavu su bile sledeće delatnosti:

OOUR “Istra livnica” – Kula

Ova osnovna organizacija udruženog rada zapošljavala je 415 radnika, a u njenom sastavu su bile:

-Livnica obojenih metala u okviru koje su se nalazila odeljenja:

 • za izradu jezgara,
 • za livenje u kokile,
 • za kalupovanje i livenje odlivaka od bronze i
 • odeljenje čistione.
Radnik na kopirnoj glodalici

-Livnica sivog liva sa:

 • linijom za pripremu peska,
 • linijom za kalupovanje i livenje sivog liva,
 • kupolnim pećima za topljenje,
 • odeljenjem čistione i
 • modelarnicom.
Obrada delova armatura na transfer-automatima

-Pogon toplog kovanja su činile:

 • linija za proizvodnju i izvlačenje mesinganih profila,
 • linija toplog kovanja,
 • linija obrubljivanja i žućenja,
 • laboratirija i
 • metalurška priprema.

OOUR “Istra livnica” – Bor

Sa Rudarsko topioničarskim basenom – Bor 1969. godine potpisan je ugovor o izgradnji livnice za proizvodnju odlivaka od bronze u Boru i dugoročno regulisani uslovi snadbevanja livnice i matičnog preduzeća u Kuli potrebnim količinama bakra i bakarnih legura. Izgradnja livnice u Boru počela je 1970. godine i puštena u rad dve godine kasnije. Ona je preuzela program odlivaka bronze od livnice u Kuli, ali na znatno višem tehnološkom nivou, uključujući proces topljenja, automatizovanog kalupovanja, izrade jezgara, livenje, transport odlivaka, pripreme i transporta peska.

Kokilno livenje

Livnica u Boru je zapošljavala 126 radnika, a njeni proizvodni procesi su sačinjavali:

 • odeljenje za izradu jezgara,
 • linija za pripremu peska, kalupovanje, livenje, povrat starog peska i odnošenje odlivaka,
 • topioničarski agregat za topljenje i
 • odeljenje čistione.

OOUR “Istra obrada” – Kula

Odeljenje “Obrade” zapošljavalo je 833 radnika koji su obavljali poslove u sledećim odeljenjima:

 • odeljenje mašinske obrade,
 • odeljenje polirnice,
 • odeljenje galvanizacije,
 • odeljenje montaže podsklopova, sklopova i proizvoda.
Poliranje delova armatura

OOUR “Istra održavanje” – Kula

“Istra održavanje” je zapošljavalo 206 radnika i obezbeđivala je ostalim sektorima potreban alat, održavanje opreme i instalacija, kao i potrebne količine energije.

Sve ove složene zadatke radnici su obavljali u:

 • odeljenju alatnice,
 • odeljenju remonta,
 • elektro-radionici,
 • mehaničarskoj radionici i
 • pomoćnim radionicama.

Pored nabrojanih osnovnih organizacija udruženog rada, postojala je i radna zajednica zajedničkih službi, koja je zapošljavala 200 radnika, a bavila se poslovima konstrukcije proizvoda, planiranjem proizvodnje i njenim usaglašavanjem između osnovnih organizacija udruženog rada, a takođe obavljala je i poslove nabavke i prodaje. U resoru zajednice su bili i planiranje i razvoj, kadrovski i računovodstvo-finansijski poslovi.

Konstrukcioni biro

Program proizvodnje Fabrike armatura “Istra” obuhvatao je skoro ceo asortiman za ugradnju kod sanitarnog opremanja stanova, u izgradnji vodovodne mreže i priključaka, opremanju objekata društvenog standarda, industrijskih postrojenja i drugih objekata.

Proizvodi fabrike armatura “Istra” u Kuli ugrađeni su u stotine hiljada stanova širom bivše Jugoslavije, u hotele, restorane i druge društvene objekte, industrijske pogone i postojenja. Armature, proizvedene u pogonima “Istre” ugrađene su u veliki broj reprezentativnih objekata širom biše Jugoslavije i sveta, kao što su:

 • Kongresni centar “Sava” u Beogradu,
 • Hotel “Slavija” u Opatiji,
 • Hotel “Evropa” u Sarajevu,
 • Hotel “Bristol” u Beogradu,
 • Hotel “Alga” u Tučepima,
 • Hotelski kompleks u Igalu,
 • Vojno medicinska akademija u Beogradu,
 • Klinički centar u Beogradu,
 • Bolnice u Ogulinu,
 • Objekti “MIS-a” u Splitu,
 • Olimpijsko selo u Moskvi i drugi.

“Istra” je opremala ogroman broj objekata širom sveta, a neke od zemalja u koje je izvozila svoje proizvode su: SAD, Kanada, Engleska, Francuska, Nemačka, Holandija, Italija, Poljska, Mađarska, Rusija, Albanija, Libija, Sirija, Liban, Irak, Belgija, Danska, Gana, Iran, Etiopija, Pakistan, Kuvajt i tadašnja Čehoslovačka.

Osim klasičnih, “Istra” je proizvodila i tipove armatura na sasvim novim principima otvaranja i zatvaranja. Fabrika je bila sposobna da proizvede i armature najviše klase, kao što su česme sa automatskom termo-regulacijom, armature sa daljinskim upravljanjem, kao i armature sa otvaranjem i zatvaranjem bez dodira ruku, primenom foto-ćelija.

(Odlomak iz knjige “100 godina Fabrike armatura Istra Kula”)