Portal „Naše Mesto“ i Televizija „Sreće“ iz Sombora potpisali SPORAZUM O SARADNJI

717

KULA / SOMBOR - U prostorijama Televizije "Sreće" u Somboru, dana 4. oktobra 2017. godine potpisan je sporazum o saradnji između Portala "Naše Mesto" i Televizije "Sreće".

Sporazum o saradnji potpisali su Dejan Saković, urednik programa za Zapadnobački okrug ispred Televizije „Sreće“ i Bratislav Grbić, glavni i odgovorni urednik Portala „Naše Mesto“.

Obostranom željom za saradnjom na polju nezavisnog, nepristrasnog i sveobuhvatnog informisanja građana, dva lokalna medija su se sporazumela o ciljevima, oblastima i oblicima buduće saradnje.

Udruživanje lokalnih medija je važan čin koji predstavlja osnov za trajnu i kontinuiranu saradnju na poboljšanju kvaliteta informisanja svih građana, naročito na teritorijama grada Sombora i opštine Kula.

Kao rezultat ovog partnerstva, čitaoci Portala „Naše Mesto“ i gledaoci Televizije „Sreće“ iz Sombora, mogu očekivati povećan broj i kvalitet dnevnih vesti iz Zapadnobačkog okruga.

Što se tiče poslovnih klijenata, izgradnja prijateljskih odnosa između lokalnih medija znatno će uticati na poboljšanje marketing ponude za promovisanje usluga i proizvoda sa teritorije koju pokrivaju Portal „Naše Mesto“ i Televizija „Sreće“.

Vrata Portala „Naše Mesto“ su otvorena za partnersku saradnju i sa drugim lokalnim medijima, kako bi zajedničkim snagama radili na povećanju kvaliteta informativnog programa za sve građane.