Objavljen spisak studenata iz opštine Odžaci koji ostvaruju pravo na subvenciju putnih troškova

665

ODŽACI - Opština Odžaci objavila je spisak studenata kojima će se regresirati deo troškova za prevoz na relaciji mesto stanovanja-mesto studiranja.

Sportsko-poslovni centar Odžaci / Foto: Wikipedia

Da bi učestvovali u konkursu, studenti moraju da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci i da svakodnevno putuju na međugradskoj, međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do mesta ustanove visokog obrazovanja, odnosno da nisu korisnici usluge domskog smeštaja i da ne stanuju u privatnom smeštaju.

Takođe, neki od uslova su bili i da studenti prvi put upisuju godinu studija i da se školuju na teret budžeta, ali da nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava Vlade Republike Srbije, pokrajinskih organa APV, lokalnih samouprava i drugih institucija, fondova i fondacija.

Listu studenata koji ostvaruju pravo na subvenciju putnih troškova za školsku 2017/2018 godinu možete pogledati – OVDE.