U Vrbasu održan OKRUGLI STO na temu „Zaštita odraslih i starijih lica od nasilja“

244

VRBAS - U četvrtak, 14. decembra, u Klubu za stara i odrasla lica u Vrbasu, održan je okrugli sto za pravnike zaposlene u Ustanovama za smeštaj korisnika.

Foto: Mihailo Simić

Okrugli sto održan je u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i Gerontološkog centra Vrbas sa temom: „Zaštita odraslih i starijih lica od nasilja“.

Foto: Mihailo Simić

Predavači Sanja Grmuša iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i Slavica Kujundžić pravnica Gerontološkog centra u Subotici predstavili su najnovije podatke vezane za definisanje vrsta nasilja kojem su izložena stara i odrasla lica na teritoriji Vojvodine, kao i zakonom definisane uloge i procedure u prijavi slučaja nasilja. Naglašeno je da je prepoznavanje i pravovremena prijava slučaja obaveza svakog građanina, a posebno profesionalaca u sistemu socijalne zaštite.

Foto: Mihailo Simić

Učesnike okruglog stola je pre razmene iskustava na ovu temu pozdravila i driektorka Gerontološkog centra Vrbas Radmila Musić koja je goste upoznala sa radom ustanove i poželela im uspeh u stručnom radu.