Zaposlite se u NOVOJ GODINI! Opštoj bolnici u Somboru POTREBNI RADNICI

1343

KULA / VRBAS / SOMBOR / ODŽACI - Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" iz Sombora objavila je oglas za prijem u radni odnos nekoliko lica na različitim pozicijama.

Foto: pixabay.com

Bolnici je potreban jedan doktor medicine, koji bi na neodređeno, sa punim radnim vremenom obavljao posao bolničkog lekara na Odeljenju za anesteziju sa reanimatologijom i intentenzivnu terapiju. Kandidat treba da ima završen Medicinski fakultet za zvanje doktora medicine, VII/1 stepen stručne spreme. Takođe je potrebno da ima položen stručni ispit i da poseduje licencu.

U oglasu se takođe navodi da su u Službi za radiološku dijagnostiku otvorena dva radna mesta za strukovnog ili višeg radiološkog tehničara. Prijem u radni odnos je na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom. Kandidat koji se prijavi za ovo radno mesto, treba da ima završen radiološki smer na Visokoj zdravstvenoj ili Višoj medicinskoj školi, položen stručni ispit, završen dvomesečni tečaj iz radiološke tehnike i zaštite, stručni ispit za zvanje strukovnog medicinskog radiologa, višeg radiološkog tehničara, odnosno medicinsku sestru-tehničara. Potrebno je i posedovanje licence za samostalan rad.

Odseku za opšte poslove pri Odeljenju za opšte, pravne i kadrovske poslove potreban je jedan diplomirani ekonomista, koji bi takođe bio primljen na neodređeno, sa punim radnim vremenom. Kandidat treba da ima završen Ekonomski fakultet ili Fakultet za uslužni biznis, VII stepen stručne spreme.

U Opštoj bolnici „Dr Radivoj Simonović“ otvorena su i radna mesta za lica sa nižom stručnom spremom:

  • Jedan pomoćni radnik na pripremi i serviranju hrane
  • Dve pralje
  • Jedan portir-vratar
  • Četiri radnika na održavanju higijene

Oglas je aktivan od petka, 29. decembra, pa sve do sledećeg petka, 5. januara, a odluka o izboru kandidata biće objavljena u roku od 30 dana od dana zaključenja oglasa. Kandidatu koji bude izabran, ugovorom o radu će biti određen probni rad u trajanju od tri meseca.

Ceo tekst oglasa možete pročitati – OVDE.