Studenti, obratite pažnju: Raspisan je još jedan konkurs za stipendiranje

829

KULA / VRBAS / SOMBOR / ODŽACI - Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je konkurs za stipendiranje do 900 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2017/2018 godinu.

konkursi
Ilustracija / Foto: Nemanja Janjanin / jul 2017. godine

Kandidati treba da su državljani Republike Srbije i imaju prebivalište na njenoj teritoriji ili da imaju status izbeglice. Takođe je potrebno je da su u školskoj 2017/18 godini upisali završnu godinu osnovnih ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija.

Za učešće na ovom konkursu potreban je i dobar uspeh, tako da potencijalni kandidat treba da ima najmanju ocenu 8,50 u toku prethodnih godina studija. Studenti master akademskih studija treba da imaju prosečnu ocenu najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija.

Uslov za konkurisanje je da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija, kao i da studenti osnovnih akademskih studija nisu navršili 25 godina, dok studenti master i integrisanih akademskih studija treba da budu mlađi od 27 godina.

Potrebnu dokumentaciju i obrasce koje ćete moći da preuzmete na kraju ovog teksta, potrebno je predati na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili poslati poštom s tim da pošiljka stigne na pisarnicu do datuma isteka roka. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom poštom koja je predata pošti u roku za konkurisanje, zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje.

Dokumentaciju za konkurs potrebno je dostaviti na adresu: Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina, istočno krilo, 11070 Beograd. Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente – Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u Republici Srbiji za školsku 2017/2018 godinu“.

Prijave na konkurs potrebno je dostaviti do 31. januara 2018. godine.

Potrebne obrasce možete da preuzmete – OVDE.

Naše Mesto