Somborci, ako sami ne izaberete upravnika zgrade, dodeliće vam nekog iz Registra

322

SOMBOR - Iako je zakonski rok za registraciju stambenih zajednica istekao još 12. decembra prošle godine, stanari će imati mogućnost da to učine u naknadnom roku.

Foto: Jelena Beljkaš / decembar 2017. godine

Rok za izbor organa upravljanja stambene zajednice odrediće komunalni inspektor prilikom obilaska zgrade radi provere o upisu u registar stambenih zajednica.

Ukoliko se organi upravljanja ne izaberu ni u naknadnom roku, koji je odredio komunalni inspektor, Odsek za imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora imenovaće profesionalnog upravnika iz Registra profesionalnih upravnika.

Građani se podsećaju da cilj Zakona o stanovanju i održavanju zgrada nije da se dovede prinudni upravnik, nego da se unaprede uslovi stanovanja građana i time ostvari javni interes. To je i razlog što Gradska uprava i dalje prima prijave za registraciju stambenih zajednica.

Sve potrebne obrasce za upis zgrade u registar stambenih zajednica možete pronaći na sajtu grada Sombora ili na pisarnici Gradskog uslužnog centra. Uz prijavu je potrebno da priložite i zapisnik sa sednice skupštine stanara, sa odlukom o određivanju upravnika, kao i dokaz o uplati 309 dinara na ime administrativne takse za registraciju.

Sve dodatne informacije u vezi sa registracijom zgrade možete dobiti na telefon 025/468-267, ili llično u kancelariji 206 u zgradi Županije.

Naše Mesto