(INTERVJU) Siniša Adamović: Uspešna godina u JKP “Komunalac” Vrbas

151

VRBAS - Kraj svake kalendarske godine je, po pravilu, vreme kada se sumiraju poslovni rezultati i podnose izveštaji. Prema pokazateljima, Javno komunalno preduzeća „Komunalac" Vrbas završilo je još jednu uspešnu poslovnu godinu.

Direktor JKP "Komunalac" Vrbas Siniša Adamović / Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

Šta je bilo ključno u poslovanju preduzeća u protekloj godini, kakvi su rezultati postignuti, dokle se stiglo u realizaciji projekta poboljšanja vodosnabdevanja u opštini Vrbas, o investicijama u Poslovnoj jedinici “Čistoća“, kakva će biti politika cena i šta menadžment planira za 2018. godinu, pitali smo v.d. direktora JKP „Komunalac” Vrbas, Sinišu Adamovića.

 

Kako biste opisali poslovnu 2017. godinu?

Siniša Adamović: Poslovna 2017. godina za JKP „Komunalac” Vrbas bila je uspešna. Glavna misija preduzeća, pružanje komunalnih usluga na teritoriji opštine Vrbas, potpuno je ispunjena na zadovoljstvo Opštine (osnivača) i građana Vrbasa.“

 

U godini za nama vidljive su promene u organizaciji, poslovanju, a pre svega u odnosu prema korisnicima usluga preduzeća.

Siniša Adamović: Hteli smo da izađemo u susret građanima, da im olakšamo i približimo mogućnost plaćanja pruženih usluga zbog teških ekonomskih uslova u kojima žive. U tom smislu je u toku letnjih meseci bilo omogućeno potpisivanje reprogrma otplate duga za utrošenu vodu. Takođe smo dali mogućnost plaćanja na rate pogrebnih usluga, odnosno kupovine pogrebne opreme i plaćanje pogrebnih usluga na Gradskom groblju u Vrbasu. Takve aktivnosti ćemo praktikovati i tokom 2018. godine.

 

Šta je bilo ključno u poslovanju JKP „Komunalac” Vrbas u godini za nama?

Siniša Adamović: Osim izvršavanja svih aktivnosti u okviru redovnog poslovanja preduzeća, pružanja komunalnih usluga građanima, privredi i Opštini Vrbas, možemo istaći da je u 2017. godini najznačajnije potpisivanje međunarodnog ugovora pod pokroviteljstvom Ministarstva građevine, infrastrukture i saobraćaja Republike Srbije, Opštine Vrbas i JKP „Komunalac” Vrbas sa KfW bankom o finansiranju projekta rekonstrukcije vodovodne mreže prema i u naseljenim mestima u opštini Vrbas, a gde će se voda crpeti iz bunara u Vrbasu, u vrednosti od 4,1 miliona evra. Pored toga, preduzeće je zajedno sa Opštinom učestvovalo i u završetku projekta Centralnog prečistača otpadnih voda za opštine Vrbas i Kula, u tehničkom smislu ispomoći u prelaznom periodu do potpunog završetka postrojenja i stavljanja u punu funkciju.To je značajno i za opštinu Vrbas i za građane.

 

Kako ste istakli, potpisan je sporazum o kreditu nemačke banke KfW za poboljšanje vodosnabdevanja u opštini Vrbas. Dokle se stiglo u realizaciji ovog projekta i koji su dalji koraci?

Siniša Adamović: Nakon potpisivanja i ratifikacije međunarodnog ugovora u Narodnoj skupštini RS predstavnici konsultantske kuće SETEC, angažovane od strane KfW banke, održali su niz sastanaka u „Komunalcu“ u cilju sagledavanja potreba, utvrđivanja činjenica i stanja u kome se nalazi JKP. Nakon utvrđivanja troškova proizvodnje i distribucije vode i prikupljanja otpadnih voda i svih drugih troškova koji na to utiču, izvešće se studija – procena da li ima potrebe za povećanjem cene vode i koliko bi to povećanje moralo da iznosi, kako bi ceo projekat bio ekonomski održiv.

Podsećam da je potpisanim ugovorom predviđeno da zajam od 4,1 milion evra predstavlja 70 odsto kredit, a 30 odsto bespovratna sredstva. Kredit će, sa kamatom od 1 odsto na godišnjem nivou, vraćati nominalno JKP „Komunalac“ iz naplate od krajnjih potrošača.

Nominalnim ugovorom utvrđeno je da se projekat odnosi na povezivanje vodosnabdevanja samo za Savino Selo i Kucuru. Međutim, želja čelnika opštine i nas u „Komunalcu“ je da vodosnabdevanje bude zaokruženo za svih pet naseljenih mesta. Zato će se pokušati pronaći dodatna sredstva, zajedničkim snagama Opštine, Pokrajinskog sekretarijata i nadležnih institucija u Republici. Mi ćemo obaviti zemljane radove i postavljanje cevi o sopstvenom trošku. Planiramo da kada budu povezane sve celine sistema, istog momenta možemo da pustimo pijaću vodu u domaćinstva svih pet naseljenih mesta opštine Vrbas.

 

Šta će realizacija ovog projekta doneti građnima?

Siniša Adamović: Najprostije rečeno, donosi im pijaću vodu u dom. Želja nam je da eko-česme više ne budu potrebne, već da pijaća voda teče u svim domaćinstvima opštine Vrbas.

 

Koje su bile najznačajnije investicije tokom protekle godine u PJ „Čistoća“?

Siniša Adamović: Pored svih redovnih aktivnosti koje PJ „Čistoća“ sa četiri potposlovne jedinice obavlja, možemo među najznačajnije istaći uređenje puta na deponiji, čija je vrednost radova je oko 2 miliona dinara, i nabavku platforme za orezivanje grana, koja doseže na visinu od 22 m a kojom je poboljšano i unapređeno funkcionisanje ove poslovne jedinice. Naravno, s obzirom na delatnost „Čistoće“, na starost voznog parka i svakodnevnu upotrebu radnih mašina, u narednom periodu će morati da se nastavi sa zanavljanjem mehanizacije. To su i planovi za 2018. godinu.

 

Kakva je naplata usluga koje preduzeće pruža?

Siniša Adamović: U poređenju sa 2016. godinom naplata je porasla za 22 odsto. Naplata od građana je na nivou od 80 odsto, što je veoma zadovoljavajuće, s obzirom na teške ekonomske uslove u kojima živimo. Na osnovu ovih rezultata SETEC je vrlo visoko ocenio JKP „Komunalac” Vrbas u odnosu na druga preduzeća koja se bave distribucijom vode na teritoriji Srbije.

 

Kako posluje JKP “Komunalac” Vrbas ?

Siniša Adamović: Preduzeće posluje pozitivno. U ovih pola godine koliko sam na čelu „Komunalca“ preduzeće je konstantno bilo likvidno. Mi jesmo zaključili dva ugovora sa Direktnom bankom o finansijskom praćenju, ali nijednog momenta nismo dolazili u situaciju da posegnemo za tim sredstvima. Uspevamo da servisirmo sve svoje obaveze, da pomognemo lokalnoj zajednici u delu u kome nam se obraćaju za pomoć udruženja, škole, humanitarne organizacije, a opet da pratimo tok svih naših finansijskih obaveza.

 

Da li u preduzeću ima viška zaposlenih ili možda neki kadrovi nedostaju?

Siniša Adamović: Sigurno nedostaje radnika, pre svega krajnjih operativaca na terenu. Dosta ljudi izostaje zbog zdravstvenog stanja. U situaciji smo da nam permanentno i najviše radnika fali u PJ „Čistoća“, ali i u PJ „Vodovod i kanalizacija“. Neki zaposleni napuštaju „Komunalac“ zbog veće zarade, ili zbog zadovoljenja nekih svojih drugih životnih potreba odlaze na neka druga radna mesta. Problem je što nam za svako novo zapošljavanje treba saglasnost. Ne možemo sami da upravljamo kadrovima pa se usklađujemo i prilagođavamo situaciji. Zbog potrebe i naloga Opštine pet radnika uputili smo na ispomoć na prečistač koji se završava. Tako smo smanjili broj operativaca koji bi mogli da rade u „Komunalcu“. Opet, s druge strane, neko će reći da nas ima puno ovde u centrali, ali verujte da i ovde ljudi izostaju i da uvek postoji potreba za premeštanjem ljudi, da bi se završile sve obaveze koje se nameću u jednom živom preduzeću kao što je „Komunalac“.

 

Na šta ste najviše ponosni u protekloj poslovnoj godini?

Siniša Adamović: Ponosan sam na to što smo zajednički izneli 2017. godinu, koja je za zaposlene u „Komunalcu“ bila specifična zbog toga što su se dogodile promene u rukovodstvu, i što se te promene u odnosu na ono što je misija preduzeća (pružanje kvalitetnih, pravovremenih usluga građanima, privredi i Opštini Vrbas) ni na koji način nisu osetile. Postavljeni sistem je zadržan, ništa se nije krucijalno promenilo tokom 2017. godine.

Ono što želimo za 2018. godinu, i na čemu ćemo iskreno raditi, je da delovi sistema „Komunalca“ budu bolji i kvalitetniji. Pokušaćemo da završimo ono što smo započeli po mom dolasku, izmeštanje PJ „Čistoća“ sa lokacije na kojoj se trenutno nalazi. U završnoj smo fazi da za početak izmestimo radionicu sa lokacije u Ulici Bude Tomovića na lokaciju pored Vatrogasne jedinice i da izmestimo i kamione smećare i ostalu mehanizaciju iz šireg dela centra Vrbasa, da i u tom segmentu učinimo naš rad i našu misiju kvalitetnijom za celu opštinu. Lično sam ponosan na to što smo uspeli da dođemo do pozicije da osnivač prepozna da je potrebno da se „Čistoća“ preseli negde na obod grada.“

 

Šta je glavna okosnica pograma poslovanja „Komunalca“ za 2018. godinu?

Siniša Adamović: Program poslovanja je sačinjen u skladu sa smernicama koje je dalo Ministarstvo finansija. Usvojen je u Skupštini opštine Vrbas 28. decembra. Međutim, svesni smo da će morati vrlo brzo da bude izmenjen iz razloga što je nalog iz projekta koji prati međunarodni ugovor da se cena vode mora povećati, samim tim će prihodna i rashodna strana programa morati da budu usklađeni. Planirano je da se ovo povećanje, pre svega, utroši na kvalitet vodovodne mreže. Tako da će ceo program za 2018. godinu biti fleksibilan.

Kontinuirano ćemo raditi na tome da kvalitet naših usluga ne trpi, ali ćemo se boriti da naš rad bude pravilno vrednovan, u smislu da neke cene koje nisu dugo menjane iskorigujemo. Pre svega mislim na cenu iznošenja smeća, cene koje se odnose na Kapelu i groblje. Želimo da kvalitet naših usluga podignemo na još viši nivo, ali želeli bismo da pratimo i ostale segmente privrede, jer mi ne možemo da održavamo socijalni mir svojim cenama, a da nam zbog toga usluge budu lošije. Ne bismo želeli da se potencijalni korisnici naših usluga u takvoj situaciji okrenu nekim alternativnim rešenjima i da u tom slučaju ne ostvarimo dobit i ne doprinesemo opštini Vrbas.

 

Kakva će biti politika cena u 2018. godini?

Siniša Adamović: Prilika je da kažemo da će cena vode, kao osnovnog proizvoda JKP „Komunalac” Vrbas, biti konstantno menjana do 2022. godine. To je zahtev kreditora i njegovog konsultanta. Na to smo se obavezali kroz projekat V KfW-a. Kontinuirano će biti povećanja cena, što treba da znaju građani opštine Vrbas, ne zato što to „Komunalac“ želi, već zato što je to zahtev ujednačavanja na nivou Republike Srbije.

 

Šta očekujete od poslovne 2018. godine? Kakva su predviđanja?

Siniša Adamović: Ne očekujem da bude poslovno drugačija, odnosno da poslovno okruženje bude drugačije nego što je bilo u 2017. godini. To znači da ćemo mi, kao JKP osnovano od strane SO Vrbas, verovatno, pratiti situaciju koja će se dešavati i sa samom Opštinom. Trudićemo se da što više pomognemo i doprinesemo Opštini, da ne zahtevamo previše od nje već da probamo da sopstvenim sredstvima, pojačanom naplatom, pružanjem usluga trećim licima, pronalaženjem novih modela finansiranja, olakšamo njeno funkcionisanje.

Naravno da ćemo se truditi da maksimalno zaradimo jer ćemo tako više vratiti Opštini kroz ostvarenu dobit, a s druge strane omogućićemo joj da ne mora da brine o nama, da se može više baviti nekim drugim lokalnim stvarima iz sfere svog delovanja. Biće verovatno uspona i padova, ali to je deo sistema u kome trenutno funkcionišemo.

Pogledajte video prilog:

 

JKP “Komunalac” Vrbas