Korisnici socijalne pomoći i dečjeg dodatka mogu da zatraže umanjenje računa za struju

934

KULA - Građani opštine Kula, koji su korisnici socijalne pomoći ili dečjeg dodatka i ostali u zavisnosti od prihoda i kvadrature kuće stana, mogu da ostvare pravo na energetski zaštićenog kupca.

usluzni-centar-opstina-kula
Foto: Nemanja Janjanin / decembar 2017. godine

Zahtev za umanjenje računa za struju podnosi se na šalteru Uslužnog centra u Kuli. Prilikom podnošenja zahteva potrebno je priložiti potrebnu dokumentaciju, uz ličnu kartu. Građani koji koriste pravo na socijalnu pomoć i korisnici dečjeg dodatka nema potrebe da prilažu svu dokumentaciju, nego samo overeni prepis akt kojim se utvrđuje jedno od ovih prava.

Građani pored zahteva treba da dostave i dokaze o prebivalištu, ukupnim mesečnim primanjima, kao i dokaz o posedovanju i prihodima iz nepokretnosti iz mesta prebivališta i rođenja. Takođe, potrebno je dostaviti Uverenje Uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i poslednji račun za električnu energiju.

Više informacija možete dobiti u Uslužnom centru opštine Kula u Lenjinovoj 11, šalter broj 5 ili na telefon Odeljenja za društvene delatnosti: 025/751-151 i 025/751-146.