Otpadne vode iz Kule krenule ka centralnom prečistaču u Vrbasu, nema više zagađivanja kanala

180

KULA - Kanalizacija u Kuli konačno je priključena na potisni vod i neće se više izlivati u Begejac, niti u Veliki bački kanal.

Foto: Ilustracija / pixabay.com

Uskoro će i kanalizacija u Crvenki biti priključena na potisni vod i fekalne vode će zajedno odlaziti u Centralno postrojenje za prečišćavanje voda koji se nalazi u Vrbasu, a čija je izgradnja počela još 2011. godine.

Da bi centralno postrojenje počelo sa radom punim kapacitetom, potrebno je da se prvo završi kanalizaciona mreža u svim mestima opština Kula i Vrbas, koja će potom biti priključena na postrojenje.

Izgradnjom potisnog voda u Crvenki rešiće se dugogodišnji problem koji je na ovom prostoru stvorio takozvanu najcrnju ekološku tačku u Evropi jer će kako komunalne, tako i industrijske vode odlaziti do Centralnog postrojenja gde će biti prečišćavane.

Fekalne vode skupljaju se u magistralnom kolektoru, koji se nalazi između Kule i Vrbasa, odakle će dalje ići u Centralno postrojenje za prečišćavanje voda koji će, kako je predviđeno, prikupljati sanitarne i industrijske vode od 125.000 stanovnika.

Kako je direktor JKP „Komunalac“ iz Kule ranije rekao za „Naše Mesto“, Begejac u Kuli će ostati, ali će se najverovatnije koristiti samo za atmosferske vode. On je dodao da, kada prestane ispuštanje voda u Begejac i kada ne bude više zagađenja, može da se počne sa njegovim izmuljavanjem.

M.V.