Vrbaski „Komunalac“ sanirao deponiju građevinskog materijala, ne bacajte tamo komunalni otpad!

25

VRBAS - Javno komunalno preduzeće "Komunalac" iz Vrbasa obavestilo je građane da su ekipe PJ „Čistoća“ završile u predviđenom roku radove na sanaciji i uređenju deponije građevinskog materijala u Vrbasu.

Saniranje deponuje u Vrbasu / Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

Iz „Komunalca“ dodaju da je ovo prva ovogodišnja akcija sanacije ove deponije izvedena po nalogu Komunalne inspekcije Opštinske uprave Vrbas.

Saniranje deponuje u Vrbasu / Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

„Akcija je izvedena u dve faze. Prvo je obavljeno čišćenje deponije koja je bila prilično zatrpana, pre svega sa šutom i zemljom, a nažalost i sa komunalnim otpadom. Buldožerom smo nivelisali ovaj prostor i nagurali otpad u obližnju depresiju. U drugoj fazi očišćen je pristupni put i odvodni kanali koji su bili zatrpani smećem. Uočeno je da su građani, iz ne znam kog razloga, znatne količine komunalnog otpada deponovali ispred same deponije kao i u kanale za odvodnjavanje, što je dovelo do nepristupačnosti prilaska deponiji“, rekao je poslovođa u PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

Saniranje deponije u Vrbasu / Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

Zatečeno stanje deponije zahtevalo je brzu i efikasnu intervenciju radi minimalizacije negativnih uticaja na životnu sredinu. Angažovana je teška mehanizacija i sav posao završen je u roku od tri radna dana.

Saniranje deponuje u Vrbasu / Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

Iz nadležne sližbe JKP „Komunalac“ Vrbas apeluju na građane da se ova deponija koristi isključivo za odlaganje zemlje, šuta i građevinskog materijala. Komunalni i biljni otpad treba odvoziti na Glavnu gradsku deponiju koja je u neposrednoj blizini. Samo odgovorno ponašanje svakog pojedinca prema vlastitom otpadu garantuje zaštitu ljudi i životne sredine.