Kako da ostvarite pravo na otpis 50 posto kamate na dug za porez

756

KULA / VRBAS / SOMBOR / ODŽACI - Poreski obveznici, koji nisu platili porez na imovinu, naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine i samodoprinosa od poljoprivrede za 2017. godinu, to mogu učiniti po povoljnim uslovima.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Naime, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, dužnici mogu da podnesu zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, na osnovu čega mogu da ostvare pravo na otpis 50 posto kamate na taj dug.

Dužnici, kojima je odobreno da dug za porez plaćaju na rate, dužni su da redovno izmiruju tekuće obaveze i rate, koje su utvrđene rešenjem Odeljenja za finansijske i javne prihode.

Poreski obveznici se obaveštavaju da 14. februara dospeva na naplatu prva akontacija za uplatu poreza na imovinu i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018. godinu i da je iznos isti kao za četvrtu akontaciju 2017. godine. Takođe, uplatnice neće biti štampane za svaku akontaciju, nego će prilikom donošenja rešenja za 2018. godinu za lokalne prihode, obveznici dobiti i uplatnice o visini akontacija za tekuću godinu.

Naše Mesto