Javni poziv izbeglim licima: Konkurišite za pomoć za poboljšanje uslova stanovanja

102

KULA - Raspisan je Javni poziv za dodelu sredstava za izbegla lica u opštini Kula, koja su bila korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Javnim pozivom biće izabrani korisnici kojima će biti dodeljena sredstva pomoći namenjena poboljšanju uslova stanovanja. Radi se o bespovratnoj pomoći koja se odobrava za nabavku građevinskog materijala ili druge opreme za poboljšanje uslova stanovanja, a maksimalna vrednost pomoći po korisniku iznosi 200.000 dinara.

Podnosilac prijave i članovi njegovog domaćinstva treba da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je status izbeglice prestao i da su postali državljani. Takođe je potrebno da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula.

Ovaj konkurs odnosi se isključivo na lica koja su bila korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije, ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Da bi ispunili uslove za sticanje pomoći, podnosilac prijave i članovi njegove porodice treba da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili drugoj državi, kojom su mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe. Takođe, podnosilac prijave ne sme da ima nepokretnost u svojini, osim nepokretnosti dobijene učešćem u gorepomenutom programu kupovine seoske kuće. Prihodi porodice koja konkuriše treba da budu nedovoljni za poboljšanje uslova stanovanja.

Podnosioci sa najviše bodova imaće prednost pri odabiru, a boduje se broj članova porodice, da li je član porodice nastradao ili nestao u sukobima na prostoru bivše SFRJ, broj dece u domaćinstvu, materijalni položaj domaćinstva, da li u domaćinstvu živi dete sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju ili slično.

  • Sve uslove, način bodovanja i ostale informacije možete pročitati – OVDE.
  • Zahtev preuzmite – OVDE.
  • Izjavu za izbegla lica preuzmite – OVDE.

M.V.