(INTERVJU) Slavica Šestović: Roditelji nas prepoznaju kao partnere u vaspitavanju svoje dece

98

VRBAS - Razgovarali smo sa Slavicom Šestović, direktorkom OŠ "Bratstvo jedinstvo" Vrbas. Ona nam je govorila o rezultatima koje postižu učenici škole, zatim o programu profesionalne orijentacije, o vannastavnim aktivnostima, planovima škole za 2018. godinu, kao i o mnogim drugim stvarima. O svemu ovome čitajte u okviru članka.

Slavica Šestović, direktorka Osnovne škole "Bratstvo jedinstvo" Vrbas / Foto: Bratislav Grbić

NM: Kakve rezultate postižu vaši učenici na školskim takmičenjima?

Slavica: S obzirom na to da smo brojčano mala škola, da imamo po dva odeljenja jednog razreda, možemo se pohvaliti zapaženim rezultatima na takmičenjima različitih nivoa počev od opštinskog do republičkog. Učenička postignuća na takmičenjima su, takođe iz različitih oblasti, jezičkih, naučnih, sporstkih I umetničkih. Tokom prošle školske godine, najznačajniji uspeh, plasman na republičko takmičenje, ostvaren je iz nemačkog jezika.

 

NM: Da li svoje učenike pripremate za polaganje završnog ispita i koliko su oni uspešni u tome?

Slavica: Pripreme za polaganje završnog ispita u našoj školi upravo kreću za predmete srpskog jezika i matematike, a pripreme za ostale nastavne predmete koji se polažu na završnom ispitu, kreću nakon završetka nastave za učenike osmog razreda. Postignuća naših učenika na završnom ispitu su izuzetno visoka i iznad republičkog proseka su. Većina naših učenika upiše prvu želju sa liste izabranih škola.

 

NM: Imate li program profesionalne orijentacije i kako je on organizovan?

Slavica: U školi postoji Tim za profesionalnu orijentaciju i profesionalna orijentacija je organizovana kroz rad vannastavnih aktivnosti. Realizacija programa se ogleda u radioničarskom radu sa učenicima i roditeljima učenika sedmog i osmog razreda. U okviru rada organizovane su akcije izlaganja promo materijala sa sajma obrazovanja, poseta sajmu obrazovanja organizovanom u našem gradu, poseta srednjim školama, nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i posete preduzećima. Za učenike je najvažniji i možda najkorisniji razgovor sa psihologom škole koji testira učenike u okviru profesionalne orijentacije i razgovor sa njim je po rečima učenika, najkorisniji.

Osnovna škola “Bratstvo jedinstvo” Vrbas / Foto: Bratislav Grbić

NM: Da li su deca nakon završene osnovne škole spremna da se profesionalno opredeljuju za nastavak obrazovanja ili odabir životnog poziva?

Slavica: Lično smatram da su veoma retki učenici koji su sigurni u odabir nekog budućeg poziva. Često se njihova interesovanja i mogućnosti više utvrde kroz srednje obrazovanje. U razgovoru sa učenicima, primetila sam veliku nedoumicu pri izboru srednje škole, pa se pojedini učenici pri upisu rukovode postojanjem srednjih škola na nivou grada, često se prati društvo iz osnovne škole. U takvim slučajevima obavljamo razgovor sa roditeljima i pokušavamo da usmerimo učenike na odabir škole koja zadovoljava njihove interese i koja je realno prihvatljiva za njihove mogućnosti. Primetno je, takođe, da pojedini učenici, već prilikom odabira srednje škole, pokušavaju da izaberu školu koja im otvara puteve ka nekim perspektivnim zanimanjima.
Smatram da kroz realizaciju programa profesionalne orijentacije, postoje mogućnosti za usmeravanje učenika ka nekom budućem pozivu.

 

NM: Koliko se bavite vannastavnim aktivnostima i da li biste izdvojili neke od njih?

Slavica: U našoj školi postoji veliki broj ponuđenih vannastavnih aktivnosti koje zadovoljavaju različita učenička interesovanja i potrebe. Ono što jeste primetno je da su učenici opterećeni nastavnim planovima i programima, brojem časova na dnevnom nivou i rad vannastavnih aktivnosti je otežan. Trudili smo se da raznovrsnom ponudom deci omogućimo dostupnim sadržaje kojima se ne bave u nekim aktivnostima van škole. Veliki je odziv učenika za rad programerske sekcije i umetničkih sekcija. Takođe je primetno da učenici mlađeg školskog uzrasta, koji imaju manje školskih obaveza, više pohađaju različite vannastavne aktivnosti.

 

NM: Kako planirate ekskurzije i kakvo je interesovanje učenika za odlazak na ekskurziju?

Slavica: Nastavu u prirodi i ekskurzije planiramo uz saglasnost Saveta roditelja. Presudni uticaj na izbor destinacija jesu cene. Trudimo se da roditeljima i učenicima ponudimo novčano prihvatljive destinacije, da bi obuhvat učenika bio što veći. Od prvog do četvrtog razreda, ove školske godine realizujemo rekreativnu nastavu na Tari, a od 5. do 8. razreda u planu su jednodnevne ekskurzije. U obavezi smo da ispoštujemo zakonske norme vezane za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzija. U proseku oko 60% učenika odlazi na rekreativnu nastavu ili ekskurziju. U razgovoru sa roditeljima, sve češći su predlozi o organizovanju jednodnevnih izleta, više nego odlasku na rekreativnu nastavu ili višednevne ekskurzije. Tako da se trudimo da to ispoštujemo i ove školske godine, za učenike koji ne idu na rekreativnu nastavu je u planu realizacija izleta do Taraša, selo koje ima manifestaciju dočeka roda. Na taj način ostvarujemo saradnju sa školom u upoznajemo učenike sa jednom divnom manifestacijom. Takođe smatramo da postoje mesta u našoj okolini koja učenici treba da posete i da se takvi izleti mogu realizovati sa mnogo manje novca.

 

NM: U okviru vaše škole radi i školska biblioteka. Da li učenici danas čitaju knjige? Postoji li neko poređenje ili zvanična evidencija u vezi sa čitanjem knjiga nekad i danas?

Slavica: Škola mora da bude ustanova koja neguje lepu reč. Svesni toga, u okviru različitih projekata u kojima je škola učestvovala, deo sredstava smo usmeravali ka bogaćenju bibliotečkog fonda naše škole. Trudili smo se da učenicima nabavimo knjige koje bude njihova interesovanja, tako da smo uspeli da povećamo broj čitalaca u našoj školi. U školi je na inicijativu bibliotekara pokrenuta akcija “Čitalac meseca” i svakog meseca vodimo evidenciju o učenicima koji su pročitali najviše knjiga. Učenike pohvaljujemo u FB grupi naše škole. Time smo postigli da učenike nižih razreda pokrenemo da što više čitaju, što se odražava i na kasniji uzrast. Takođe je praksa u pojedinim odeljenjima naše škole, da pored obaveznih lektira, učenici jednom mesečno napišu prikaz pročitane knjige, kao preporuku drugu da je pročitaju.

 

NM: Da li je u vašoj školi bilo slučajeva vršnjačkog nasilja i na koji način se odnosite prema tom sve aktuelnijem i rastućem problemu?

Slavica: Ne postoji škola koja nema problema i poteškoća sa vršnjačkim nasiljem. Pitanje je samo kog je nivoa nasilje i na koji način se škola bori sa njim. S obzirom na to da smo mala škola, da se učenici poznaju dobro između sebe, da ih zaposleni u školi poznaju jako dobro, s obzirom i na odličnu saradnju sa roditeljima, koji nas prepoznaju kao partnere u vaspitavanju svoje dece i s obzirom na to da smo škola koja neguje demokratičnost i toleranciju, zaista su retki slučajevi nasilja težih nivoa. U školi pored Tima za prevenciju nasilja, postoje odlično organizovani Đački parlament i Vršnjački tim za podršku, koji u okviru svojih aktivnosti, često organizuju radionice na temu prevencije nasilja. U slučajevima nasilja, reagujemo odmah pojačanim radom, pojačanim aktivnostima na svim nivoima i zaista možemo da tvrdimo da se nasilje ne ponavlja. Veliku prednost imamo i iz razloga što u školi imamo i školskog pedagoga i psihologa, što su nam učenici naučeni i pruža im se i dozvoljava mogućnost da budu otvoreni u rešavanju sukoba i iznošenju stavova, tako da na taj način uspevamo i preventivno da delujemo i da razrešimo sukobe u kojima se učenici nađu.

 

NM: Šta Vi mislite o najavi za uvođenje školskih uniformi?

Slavica: Pitanje uvođenja školskih uniformi smo pokušali da postavimo na školskoj FB grupi kao temu za raspravu. Mišljenja su naravno raznolika, mada se nije puno aktera uključilo u raspravu. Učenici jesu za to u smislu nošenja obeležja koja svedoče o pripadnosti našoj školi, a roditelji su puno praktičniji i postavlja se pitanje finansiranja nabavke uniformi. Lično jesam za varijantu, eventualno radnih kecelja, samo iz praktičnih razloga, koje bi učenici mogli ostavljati u školi. Smatram da neke razlike, koje nažalost postoje, ne mogu da se prikriju uvođenjem uniformi. Kao dete sam je nosila, jer sam morala, u školskoj torbi na putu od kuće do škole i oblačila samo na nastavi. Međutim, u obavezi smo da pokrenemo akciju javnog izjašnjavanja i to planiramo da uradimo u septembru mesecu, naredne školske godine, tada ćemo videti šta većina kaže.

 

NM: Pratite li rad i karijere vaših bivših učenika nakon završenog osnovnog obrazovanja?

Slavica: Zaista se trudimo da ispratimo našu decu i tokom nekog kasnijeg životnog puta. Često nam dolaze u posetu naši bivši đaci i kontaktu smo sa njima. Društvene mreže nam pomažu u tome da pratimo njihov put, i sada već postoje naši učenici širom sveta. O njihovim putovanjima, uspesima i radu delimo objave u školskoj grupi. Jednako smo ponosni na svakog od njih. Ono što nas najviše raduje jeste kada nam se ukrste putevi u različitim aktivnostima, medijskim, profesionalnim….

S obzirom na to da se u našoj školi zaista neguju principi uvažavanja učenika i negujemo principe demokratičnosti i učenicima prepuštamo organizaciju različitih aktivnosti i neretko smo njihovi pratioci, pokazalo se da naša deca, nakon odlaska iz škole, nastavljaju da budu inicijatori I realizatori različitih aktivnosti u srednjim školama, kroz rad sekcija, Đačkog parlamenta, humanitarnih udruženja.

Osnovna škola “Bratstvo jedinstvo” Vrbas / Foto: Bratislav Grbić

NM: Koliko ste do sada uspeli da modernizujete školu? Da li postoji potreba za daljom modernizacijom nastavnih sredstava?

Slavica: Uvek postoji potreba za modernizacijom i upotpunjavanjem nastavnih sredstava. Smatramo da smo u okviru modernizacije učinili dosta toga. U školi imamo jedan digitalni kabinet i jedan manji multimedijalni. Takođe posedujemo multimedijalne projektore u još dve učionice i računar skoro u svakoj učionici. U cilju nam je nabavka “pametnih tabli”. Želja nam je da kroz multimedijalnu nastavu približimo učenicima i učinimo im dostupnim savremene tehnologije. Iz tog razloga se trudimo da stručno osposobimo kadar za primenu tehnoloških inovacija i primenu savremenih nastavnih metoda i sredstava.

 

NM: Kakva je tendencija po pitanju upisa dece u prvi razred osnovne škole? Da li je broj dece u porastu ili u opadanju?

Slavica: Sa ponosom možemo reći da spadamo u retke škole kojima raste broj upisanih učenika, s obzirom na generalno smanjenje broja dece. Prateći upisane učenike i vršeći analizu stanja, znatan je priliv učenika u našu školu, koja teritorijalno ne pripadaju nama. Trend povećanja priliva učenika beležimo od 2013/14. godine. Moram da naglasim da smo uspešno realizovali UNICEF-ov dvogodišnji pilot projekat “Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije”, da smo kroz projekat uspeli da se osnažimo kao škola u pružanju podrške učenicima. Projekat nam je pomogao, ne samo u tome da smanjimo osipanje učenika, nego smo prepoznati kao škola koja vodi brigu o svakom učeniku i smatram da je i to jedan od razloga koji dovodi do povećanja interesovanja roditelja za upis učenika baš u našu školu.

 

NM: Vaša škola poznata je po organizovanju dobrotvornog bala. Kako utrošite sredstva koja prikupite na taj način?

Slavica: Ideja kojom smo se vodili pri organizovanju Dobrotvornog bala je bila prvenstveno osnaživanje odnosa sa roditeljima. Zamisao je bila da roditeljima pružimo mogućnost da učestvuju u školskom životu i na način koji se razlikuje od uobičajenih. Mislim da smo uspeli da spojimo lepo i korisno i da jedan takav vid druženja doprinosi puno razvoju škole na svim poljima. Svake godine se povećavaju sredstva koja prikupimo na balu i svake godien na taj način širimo krug prijatelja naše male škole. Sada se već odazivaju i društveno odgovorne firme i van opštine Vrbas i svojim novčanim ili robnim učešćem pomažu nam u ostvarivanju našeg cilja, a to je poboljšanje opštih uslova rada i stvaranje škole po meri deteta.

Sredstvima od donacija, uspeli smo da zamenimo podne obloge u holu škole, saniramo učeničke toalete, kupimo ozvučenje za školske priredbe i učeničke žurke, nabavimo klima uređaj i znatno osavremenimo nastavna sredstva naše ustanove.

 

NM: Kakvi su vam planovi za 2018. godinu po pitanju investicija i unapređenja uslova rada u školi?

Slavica: U okviru eksternog vrednovanja kvaliteta rada ustanova, od strane Ministarstva prosvete, Osnovna škola „Bratstvo jedinstvo“ iz Vrbasa, ocenjena je najvišom ocenom, četiri, sa ostvarenošću 93,33% standarda ključnih za vrednovanje.

Planovi su nam da učešćem na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, obezbedimo sredstva za sanaciju toaleta u prizemlju škole, a trenutno apliciramo za sredstva za sanaciju krovnog pokrivača na starom delu zgrade.

Lokalna samouprava je u okviru realizacije projekta SECO, švajcarskog Ministarstva finansija, uspela da obezbedi novčana sredstva, u visini od 1.600.000 franaka u cilju povećanja energetske optimizacije i energetske efikasnosti ustanova predškolskog i školskog obrazovanja. Nakon analize stanja na terenu, radovi koji će se izvoditi u našoj školi su izrada termičkog omotača, postavljanje led rasvete, menjanje stolarije I rekonstrukcija kotlovnice.

S obzirom na generalno teško stanje prosvete u našoj zemlji, što se tiče finansiranja, okrenuti smo pisanju projekata i traženju donacija. Gorući problem sa kojim se suočavaju naši učenici jeste nedostatak prostora za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Jedina smo škola u opštini koja nema salu za fizičko i mislim da nam je to glavni dugogodišnji prioritet što se tiče finansiranja.

Bane Grbić