Opština Odžaci u 2018. godini sprovodi aktivne mere zapošljavanja, izdvojeno 5,5 miliona dinara

133

ODŽACI - Opština Odžaci će ove godine raditi na smanjenju nezaposlenosti kroz programe i mere aktivne politike zapošljavanja koji se odnose na javne radove i subvencije za nezaposlene iz kategorije teže zapošljivih lica.

Sportsko-poslovni centar Odžaci / Foto: Wikipedia

Za mere predviđene Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, koje će realizovati Savet za zapošljavanje opštine Odžaci u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, izdvojeno je ukupno 5,5 miliona dinara, od čega je 3 miliona planirano za javne radove.

U programu javnih radova mogu da učestvuju radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija i sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, lica koja posao traže duže od 18 meseci i nezaposlena lica iz ruralnih područja.

Iz lokalnog budžeta će biti izdvojeno milion dinara za samozapošljavanje lica, dodelom najmanje 180.000 dinara po korisniku, a prednost će imati mladi do 30 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i žene. Za samozapošljavanje viškova zaposlenih dodeljivaće se 200.000 dinara, a 220.000 za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Poslodavci iz privatnog sektora, koji zaposle lice iz kategorije teže zapošljivih, dobijaće subvenciju u iznosu od 200.000 po korisniku, odnosno 240.000 po korisniku ukoliko zaposle osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike socijalne pomoći, mlade do 30 godina koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja. Lokalna samouprava će za realizaciju ove mere izdvojiti 1,5 miliona dinara.

Naše Mesto