JVP „Vode Vojvodine“ otvorilo novi račun za naknade za odvodnjavanje

551

KULA / VRBAS / SOMBOR / ODŽACI - Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" obaveštava sve korisnike da je otvoren novi račun za uplate naknade za odvodnjavanje.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Novi broj računa na koji građani mogu da uplate dugovanje je 310-217731 – 24, NLB banka, poziv na broj je isti, a primalac je JVP „Vode Vojvodine“. Račun je namenjen za uplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica za 2008, 2009. i 2010. godinu.

Iz JVP „Vode Vojvodine“ obaveštavaju sve korisnike da neće trpeti nikakve posledice ukoliko zbog gašenja starog i otvaranja novog računa nisu izmirili svoje obaveze.

Račun na koji se dosad vršila uplata naknade je ugašen zbog novog Zakona o vodama, kojim je nadležnost utvrđivanja i naplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica prenesena sa Poreske uprave na javna vodoprivredna preduzeća.

Naše Mesto