Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala nove javne pozive za smanjenje nezaposlenosti

291

KULA / VRBAS / SOMBOR / ODŽACI - Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne pozive i konkurse u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu.

konkursi
Ilustracija / Foto: Nemanja Janjanin / jul 2017. godine

U ovoj godini biće organizovani javni radovi za angaživanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Program javnih radova za osobe sa invaliditetom realizuje se u cilju radno-socijalne integracije osoba sa invaliditetom iočuvanja i unapređenja radnih sposobnosti. Izvođača radova će na osnovu konkursa izabrati Nacionalna služba za zapošljavanje.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a isplata naknade za obavljen posao iznosi najviše 18.000 dinara mesečno.

Javni radovi mogu da se sprovode u sledećim oblastima:

  • socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti
  • održavanje i obnavljanje javne infrastrukture
  • održavanje i zaštita životne sredine i prirode

Više pročitajte – OVDE.

Prijavu za sprovođenje javnog rada preuzmite – OVDE.

U cilju smanjenja nezaposlenosti, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Subvencije su namenjene nezaposlenima koji se nalaze na evidenciji NSZ i završili su obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, a ukoliko je u pitanju samozapošljavanje viškova zaposlenih, dodeljuje se iznos u visini od 200.000, dok nezaposlene osobe sa invaliditetom dobijaju 220.000 dinara.

Da biste imali pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje, potrebno je da ste prijavljeni na evidenciju NSZ, da ste završili obuku za razvoj preduzetništva, kao i da ste izmirili ranije ugovorene obaveze prema NSZ, osim onih čija je realizacija u toku i da ste u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć.

Ceo tekst konkursa pročitajte – OVDE.

Za nezaposlena lica romske nacionalnosti raspisan je Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u tekućoj godini.

Kao i u prethodnom javnom pozivu, lica treba da se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i da imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Ostali uslovi su takođe isti kao i u gore navedenom javnom pozivu.

Više pročitajte – OVDE.

Naše Mesto