Javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć izbeglim i interno raseljenim licima koja žive u Somboru

213

SOMBOR - Raspisan je javni poziv za dodelu novčane pomoći izbeglim i interno raseljenim licima koja su trenutno nastanjena na teritoriji grada Sombora.

Sombor / Foto: Wikipedia

Javni poziv za dodelu jednokratne novčane pomoći raspisala je Komisija za izbor korisnika za dodelu humanitarne pomoći, koja je utvrdila pravilnik o uslovima i kriterijumima.

Podnosilac zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mora da ima status izbeglog ili da je evidentiran kao interno raseljeno lice sa boravištem na teritoriji grada Sombora.

Status izbeglog/raseljenog lica dokazuje se važećom izbegličkom/raseljeničkom legitimacijom a pored legitimacije, podnosilac prijave dužan je da na uvid podnese propisanu prijavu, lične karte za punoletne, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove porodice, dokaze o prihodima, medicinsku dokumentaciju, rešenja za decu smeštenu u hraniteljskim porodicama, dok žrtve porodičnog nasilja prilažu i presudu nadležnog suda ili Centra za socijalni rad.

Dokumentacija se podnosi lično u zatvorenoj koverti u Uslužnom centru Gradske uprave u Somboru ili poštom i dozvoljeno je da budu priložene fotokopije originalnih dokumenata, a Komisija ima pravo da na uvid zatraži originale. Rok za podnošenje prijava je 16. mart do 14:00 časova.

Rang lista podnosilaca zahteva biće sastavljena prema stepenu socijalno-materijalne ugroženosti porodice.

Javni poziv je dostupan – OVDE, a prijavni obrazac – OVDE.

Naše Mesto