(VIDEO) Siniša Adamović: “Komunalac Vrbas” uvek spreman da pomogne

72

VRBAS - V.d. direktora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac Vrbas" Siniša Adamović govorio je o akijama ovog preduzeća i spremnosti da uvek izađe građanima u susret.

Siniša Adamović / Foto: JKP "Komunalac Vrbas"

U razgovoru koji je vođen sa Sinišom Adamovićem navodi se da Javno komunalno preduzeće „Komunalac Vrbas“ spada u red onih preduzeća koja se staraju o dobrobiti sredine na kojoj deluju, kao i da je spremno da svojim ljudstvom i mašinama pomogne svima kojima je pomoć neophodna, ukoliko takvo angažovanje ne remeti redovan proces rada. U poslednjih godinu dana bilo je mnogo više raznih zahteva i molbi za novčanu ili nenovčanu pomoć nego u ranijem periodu. Preduzeću su se obraćale ustanove i udruženja sa teritorije opštine Vrbas, sam osnivač i pojedinci, sa raznim zahtevima, a „Komunalac“ se uz svoj osnovni rad, u onoj meri u kojoj može, odazivao na takve pozive.

Primera radi, kada je bio Filmski festival u Ravnom Selu tada je bila angažovana operativa „Komunalca“ na sređivanju prostora oko Doma kulture. U Kucuri smo mnogo pomogli oko izgradnje tribina na stadionu. Mesnu zajednicu smo oslobodili plaćanja određenih taksi za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a kasnije i učestvovali sa svojom operativom u izgradnji tribina. Na zahtev građana u jednoj zgradi u Bloku Save Kovačevića u toku zime sanirali smo krov angažovanjem naše dizalice sa platformom. U tom trenutku mi smo bili jedini u mogućnosti da odreagujemo sa dizalicom. Taj posao se ne naplaćuje. Želeli smo da pomognemo ljudima da reše problem.

Radovi na putu / Foto: JKP “Komunalac Vrbas”

Udarne rupe na putevima koji nisu iz naše zone odgovornosti ekipe „Komunalca“ saniraju privremeno zbog sigurnosti građana, dok onaj ko se stara o putu ne dođe da ih sanira na neki trajniji način. U toku zimske sezone bilo je i zahteva za čišćenjem snega na onim mestima koja nisu u zoni delovanja „Komunalca“. Naravno izašli smo u susret svima i Domu zdravlja i osnovnim i srednjim školama… Jednostavno, gde god možemo da pomognemo mi pomognemo, jer delujemo na ovoj teritoriji i smatramo da je odgovorno sa naše strane da pristupimo takvim zadacima“, rekao je v.d. direktora Siniša Adamović.

Pomenuti poslovi i usluge predstavljaju samo mali deo pomoći koju je Javno komunalno preduzeće „Komunalac Vrbas“ pružalo u prethodnom periodu. Iako u materijalnom, organizacionom i radnom smislu to opterećuje funkcionisanje preduzeća, ulažu su napori da se pored redovnih poslova ispune neki od zahteva. Kako ističe Adamović sa takvom praksom će se nastaviti, pre svega ako su zahtevi i molbe opravdani, ukoliko niko drugi u datom trenutku ne može da ih izvrši i ukoliko su ljudstvo i mehanizacija JKP „Komunalac Vrbas“ slobodni da mogu da pristupe datom zadatku.

„Prioritet je delatnost i osnovni poslovi preduzeća, obaveze prema osnivaču, prema javnim preduzećima i ustanovama koji komercijalno postupaju i plaćaju za svoje usluge, ali naravno da ćemo u domenu svojih mogućnosti pomagati i u situacijama u kojima je to van komercijalnog angažovanja, kada je to ljudska, dobronamerna pomoć na teritoriji opštine Vrbas“, naglasio je direktor Adamović.