Pokrajina raspisala konkurs za dodelu sredstava za opremanje stočarskih farmi

66

KULA / VRBAS / SOMBOR / ODŽACI - Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u Vojvodini u 2018. godini.

konkursi
Ilustracija / Foto: Nemanja Janjanin / jul 2017. godine

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje opremanja govedarskih, svinjarskih, ovčarskih i živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, opreme za pripremu, rukovanje i distrubuciju koncentrovane i kabaste stočne grane na gazdinstvu.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto do prihvatljivih troškova investicije za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, dok se za fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju u iznosu do 70 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Prijavu na konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, s naznakom: „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi u 2018. godini“ ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 časova.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/488-18-52 od 10:00 do 12:00 časova. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Potrebne dokumente preuzmite na sledećim linkovima:

Naše Mesto