(FOTO) Crveni krst Odžaci obeležio Svetski dan zdravlja uličnom manifestacijom

53

ODŽACI - Crveni krst Odžaci je i ove godine uličnom manifestacijom obeležio Svetski dan zdravlja i na taj način skrenuo pažnju na neka od gorućih pitanja u vezi sa zdravstvenom zaštitom.

Crveni krst Odžaci / Foto: Ljiljana Mladenović

Svake godine 7. aprila obeležava se Svetski dan zdravlja kao godišnjica osnivanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Svetski dan zdravlja je globalna kampanja koja stavlja u fokus jedan od javnozdravstvenih problema od globalnog značaja i pruža mogućnosti da se započne udružena akcija u cilju unapređenja zdravlja i blagostanja ljudi. Slogan ovogodišnje kampanje Svetskog dana zdravlja je „Zdravlje za sve“ i to je ujedno sedamdesetogodišnja vizija Svetske zdravstvene organizacije.

Crveni krst Odžaci / Foto: Ljiljana Mladenović

Zemlje koje ulažu u zdravstvenu zaštitu investiraju u ljudski kapital. U poslednjih nekoliko decenija zdravstveno osiguranje se pojavilo kao ključna strategija za ostvarivanje napretka u odnosu na druge zdravstvene i šire razvojne ciljeve.

Crveni krst Odžaci / Foto: Ljiljana Mladenović

Osnovne činjenice

1. Najmanje polovina ljudi u svetu trenutno nije u mogućnosti da dobije osnovne zdravstvene usluge.
2. Skoro 1 milijarda ljudi je siromašna, a prisiljena je da plaća zdravstvene usluge iz svog džepa.
3. Preko 800 miliona ljudi, odnosno 12% populacije potroši 10% na zdravstvene troškove za sebe, bolesno dete ili drugog člana porodice što predstavlja prekomerne troškove i veliki globalni problem.
4. Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom omogućiće da ljudi i zajednice dobiju zdravstvene usluge koje su im potrebne bez finansijskih troškova. Ovo ne znači besplatnu pokrivenost za sve moguće zdravstvene intervencije, već podrazumeva minimalni paket zdravstvenih usluga. To se ne odnosi samo na lečenje pojedinaca, već takođe uključuje i usluge za celokupnu populaciju, kao što su kampanje javnog zdravlja.

Crveni krst Odžaci / Foto: Ljiljana Mladenović

Svetski dan zdravlja je i ove godine prilika da podsetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja.

Crveni krst Odžaci / Foto: Ljiljana Mladenović
Crveni krst Odžaci / Foto: Ljiljana Mladenović
Crveni krst Odžaci / Foto: Ljiljana Mladenović