Hercen Radonjić Keka: Stanje u opštini Kula je skandalozno

138

KULA - Pitali smo Hercena Keku Radonjića iz Ruske stranke da nam kaže kakvo je njegovo viđenje dosadašnjeg rada lokalne vlasti, povodom dve godine od održavanja lokalnih izbora u opštini Kula.

Logo: Ruska stranka

Naše Mesto: Prošle su dve godine od održavanja lokalnih izbora u opštini Kula. Možete li prokomentarisati rad lokalne samouprave u periodu od kada je konstituisana skupština u novom sazivu?

Radonjić: Mogu da kažem da je stanje skandalozno i vlada totalno nepoštovanje učesnika u parlamentarnom životu. Od tridesetak pitanja odbornika, samo na jedno je odgovoreno. Ne žele da se daju informacije o radu i sve ostaje u užem krugu. Korupcija je razvijena, a dokaz je i slučaj sa Agencijom za borbu protiv korupcije. Odbornici povrh toga daju punu podršku kriminalnim radnjama. Poslovi koji su reklamirani kao veliki poduhvati, propadaju jedan za drugim. Valjda to Svevišnji kažnjava, jer iza tih poslova stoje koruptivne radnje. Jedini posao koji je normalno urađen je Dom zdravlja u Kuli, a sada je problem što u takvu zgradu treba uneti odgovarajuće instrumente i nameštaj i osposobiti je za normalan rad. Svi ostali poslovi propadaju, počev od Kramerove ulice, za koju bi već neko trebalo da odgovara pred istražnim organima i pred građanima jer ovo je već treća godina da građani ne mogu da je koriste, kao ni oni koji posluju u toj ulici, a od kojih se zahteva da uredno plaćaju porez istoj toj lokalnoj samoupravi i državi.

Sportska hala u Sivcu je isto urađena na nepristupačnom terenu gde dolazi do proboja podzemnih voda, što se znalo i nikad na tom delu Sivca nije ništa građeno baš zbog podzemnih voda. Uništeni su tereni za mali i veliki fudbal i napravljena je dodatna šteta.

Što se tiče velikog projekta za kanalizaciju u Crvenki i Kuli, tu su duplirana sredstva i izmišljene su stavke u tenderu, samo da bi se nadogradilo što više obaveza prema investitoru, odnosno prema opštini i državi, a za samo izvođenje pojavljuje se nekoliko izvođača i podizvođača koji nisu postojali u konkursnoj dokumentaciji. Rok je bio 1. mart, a sada je već april i pitanje je da li će uopšte ove godine proraditi.

Po javnim ustanovama se vrši masovno političko zapošljavanje, kao i obrazovanje u izmišljenoj kulskoj akademiji koju je formirala još prethodna, demokratska vlast, a došla je do izražaja za vreme napredne vlasti. To je protočni bojler za kadrove javnih preduzeća i opštinske uprave, tako da dobijamo sve skandaloznije profesionalce u poslu.

Nemam nikakva lepa predviđanja što se tiče opštine Kula, ona kao da je kažnjena od nekoga da mora da taloži sve ono najlošije što postoji u našoj državi, da se sprovodi kroz njene organe i njene institucije.