Predstava „Rodoljupci“ u sredu ponovo pred kulskom publikom

66

KULA – U sredu, 11. aprila u 20:00 časova u Kulturnom centru Kula biće održana repriza predstave „Rodoljupci“ u režiji Dragana Ostojića.

Satirična komedija Jovana Sterije Popovića nastala je između 1850. i 1854. godine kada se „otac srpske drame“, kako ga nazivaju, vratio u svoj rodni Vršac pošto je dao ostavku na službu nekoliko godina ranije.

Razočaran tretmanom koji je imao kod srpskih intelektualaca, za čije se školovanje borio, Sterija se u „Rodoljupcima“ osvrće na lažne rodoljube koji „pod vi­dom ro­dolju­blja sva­ku pri­li­ku za svo­ju se­bič­nost upo­tre­blja­va­ju, i naj­be­zum­ni­je sa­ve­te da­ju, ne ma­re­ći ho­će li se ti­me svo­joj op­šti­ni ili svo­me na­ro­du ka­kva šte­ta na­ne­ti“.

Glumačku postavu „Rodoljubaca“ čine Zoran Radulović, Slobodan Nogavica, Miljana Ninić, Branislav Ugrinović, Dragana Jotanović, Edita Liko, Kamenko Bertić, Sekule Anđelić i Strahinja Šćekić.

Naše Mesto