Krajem aprila prijemni ispit za upis u prvi razred Osnovne muzičke škole u Vrbasu

206

VRBAS - Osnovna muzička škola u Vrbasu poziva učenike drugog razreda osnovne škole da upišu muzičku školu u skladu sa svojim željama.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Učenici mogu da pohađaju nastavu klavira, gitare, violine, harmonike, tambure i klarineta, kao i nastavu stručnih predmeta: solfeđo, teorija muzike i hora / kamerne muzike.

Nastava za instrumente je individualna i traje od 30 do 45 minuta, u zavisnosti od uzrasta učenika, a nastava stručnih predmeta se izvodi grupno u trajanju od 45 minuta.

Učenicima Osnovne muzičke škole u Vrbasu se pruža prilika da redovno nastupaju na raznim svečanostima u svojoj školi, gradu a i šire, čime se razvija takmičarski duh i samopouzdanje deteta.

Na prijemni ispit za instrumente: klavir, violina, gitara, harmonika i tambura mogu da se prijave učenici sadašnjeg drugog razreda osnovne škole, a za klarinet učenici sadašnjeg trećeg i četvrtog razreda. Školovanje traje šest godina za sve instrumente osim za klarinet, za koji se osnovna nastava pohađa četiri godine.

Prijemni ispit će se obaviti u prostorijama škole 26. i 27. aprila i sastoji se od provere ritma, odnosno reprodukovanja kraćih ritmičkih figura kucanjem, zatim provera sluha (pevanje pesmice “Danas nam je divan dan”), provera muzičke memorije, odnosno reprodukovanje memorije koju nastavnik odsvira na klaviru.

Više informacija možete da dobijete na sajtu Osnovne muzičke škole u Vrbasu – OVDE.

Naše Mesto