U „Plavoj ptici“ održane obuke za lične pratioce

108

KULA - Protekla dva vikenda u prostorijama Udruženja za pomoć MNRO "Plava ptica" održana je obuka za 35 ličnih pratilaca deteta.

Udruženje "Plava ptica" / Foto: Nemanja Janjanin

Učestvovali su lični pratioci i stručni radnici iz opština Kula, Srbobran i Bačka Topola koji su bili deo akreditovanog programa obuke za ovu uslugu socijalne zaštite.

Udržuženje „Plava ptica“ obezbeđuje lične pratioce za dvadeset šestoro dece opštine Kula, a naručilac usluge je Opština, koja je i finansira.

Usluga ličnog pratioca obezbeđuje se deci kojima je zbog određenih smetnji potrebna dodatna podrška u učenju u praćenju nastave, kako bi neomatano bili deo obrazovnog sistema. Lični pratioci pružaju pomoć korisniku usluge u vidu pratnje do škole ili vrtića, pomoć u komunikaciji sa vršnjacima, podršku u praćenju nastave kao i pomoć prilikom zadovoljenja osnovnih potreba.

Naše Mesto