(FOTO) Održana redovna Skupština Ekološkog pokreta Odžaka

66

ODŽACI - U Plavoj sali Osnovne škole "Branko Radičević" u Odžacima je 12. maja održana redovna Skupština Ekološkog pokreta Odžaka.

Foto: Ekološki pokret Odžaka

Skupština je imala sledeći dnevni red:

 • Predlaganje i usvajanje dnevnog reda Skupštine EPO-a
 • Izbor Radnog predsedništva i predsednika Radnog predsedništva zapisničara, dva overivača zapisnika, verifikacione komisije
 • Izveštaj Verifikacione komisije
 • Podnošenje izveštaja:
  • Izveštaj o radu EPO-a između dve Skupštine
  • Izveštaj o finansijskom poslovanju u 2016. i 2017. godini
  • Izveštaj Nadzornog odbora
 • Predlog aktivnosti EPO-a za 2018/19. godinu
 • Predlog finansijskog plana za 2018.
 • Rasprava o izveštajima i predlogu aktivnosti za 2018. godinu
 • Usvajanje:
  • Izveštaja o radu EPO-a za 2016. i 2017.godinu
  • Izveštaja o finansijskom poslovanju EPO-a u 2016. i 2017. godini
  • Izveštaja Nadzornog odbora
  • Finansijskog plana EPO-a za 2018. godinu
  • Predlog aktivnosti EPO-a za 2018/19. godinu
 • Donošenje odluka:
  • Strateškom planu EPO-a 2018-2023
  • Komunikacione strategije
  • Donošenje odluke da IO izradi dokument o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama
  • Donošenje odluke da IO izradi i na sajt postavi Pregled rada EPO-a 2004-2018. godine
  • Donošenje odluke o napuštanju sedišta EPO-a u Bačkoj 36
 • Usvajanje Deklaracije „Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!“
 • Razno
Foto: Ekološki pokret Odžaka

Značajan momenat u radu Ekološkog pokreta Odžaka u 2016, 2017. i u 2018. godini je učestvovanje Ekološkog pokreta Odžaka u CSOnnect projektu, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC) uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), što je omogućilo jačanje kapaciteta EPO-a i finansijsku stabilnost za vreme trajanja projekta. U Izveštaju o radu EPO-a za period od septebra 2016. do maja 2018. godine istaknuto je da EPO manje bavio lokalnim problemima i da je težište stavljeno na praktično ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije, gde je istaknuta saradnja sa Ekološkim udruženjem „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa. Kao značajna aktivnost istaknuta je i sedmogodišnja aktivnost na izradi i redovnom ažuriranju „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“.

Foto: Ekološki pokret Odžaka

U diskusiji o podnetim izveštajima i predloženim planovima za rad u narednom periodu uglavnom se govorilo o lokalnim problemima i dati predlozi za njihovo rešavanje.

Foto: Ekološki pokret Odžaka

Na kraju rada Skupština je usvojila podnete izveštaje i planove i donela odluke o usvajanju dva strateška dokumenta: Strateškog plana EPO-a 2018-2023 i Komunikacione strategije, a Izvršni odbor zadužila da izradi dokument o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama i da izradi i na sajt postavi Pregled rada EPO-a 2004-2018. godine.

Skupština Ekološkog pokreta Odžaka usvojila je i Deklaraciju „Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!“ autora prof. dr Miladina Ševarlića.