Cene ponovo porasle u odnosu na prethodni mesec

92

SRBIJA - Indeksi potrošačkih cena predstavljaju meru prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu upotrebu.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2018. godine, u odnosu na mart 2018. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke cene u aprilu 2018. godine u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 1,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (2,1%), Hrana i bezalkoholna pića (0,7%), Transport (0,6%), Komunikacije (0,3%) i Nameštaj i pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Alkoholna pića i duvan i Rekreacija i kultura (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga se nisu bitnije menjale.