Postanite direktor Zemljoradničke zadruge „Ravno Selo“

206

RAVNO SELO / VRBAS - Zemljoradnička zadruga "Ravno Selo" raspisala je konkurs za direktora koji će ovu funkciju obavljati u narednih pet godina, s mogućnošću ponovnog izbora za naredni mandatni period.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  • da imaju najmanje srednju stručnu spremu
  • najmanje tri godine radnog iskustva u stepenu stručne spreme
  • da ne postoji zakonom propisana ograničenja ili zabrane za izbor na tu funkciju

Zainteresovani mogu da se prijave tako što će CV i dokaze da ispunjavaju uslove konkursa predati neposredno u sedištu zadruge ili poslati preporučeno poštom na adresu Opšta zemljoradnička zadruga „Ravno Selo“ 21471 Ravno Selo, Maršala Tita 91.

Rok za prijavu je petnaest dana, a dan isticanja ne ulazi u taj rok.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon 065/202-21-70.

Napomena: Kandidati su obavezni da na traženje Upravnog odbora dodatno prilože i sopstveni plan rada i razvoja zadruge.