Razvojni fond Vojvodine odobrio blizu pola milijarde dinara od početka godine

101

VOJVODINA - Iz Razvojnog fonda Vojvodine od počekta 2018. odobreno je 458 miliona dinara kredita, a najviše sredstava, 120 miliona dinara, odobreno je poljoprivrednicima na ime dugoročnih kredita namenjenih kupovini poljoprivrednog zemljišta.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Poljoprivrednici su takođe veoma bili zainteresovani za kreditnu liniju koja je namenjena investicijama u poljoprivredi pa im je na dugi rok odobreno blizu 70 miliona. Malo manje sredstava odobreno je za nabavku nove mehanizacije, blizu 60 miliona, ali interesovanje poljoprivrednika raste uz očekivanje novog Ipard poziva.

Kada su privrednici u pitanju najveće interesovanje vladalo je za dugoročnim kreditima namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava pa je ukupno odobreno 145 miliona dinara.

Kako su predstavnici Razvojnog fonda svakodnevno na terenu u obilasku postojećih, ali i potencijalnih korisnika kreditnih linija zaključili da se sve više poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnika, malih, mikro i srednjih pravnih lica okreće razvoju turizma, odlučeno je da se formira posebna kreditna linija u svrhu ove namene. Tako sve koji žele da ulažu u izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih objekata, smeštajnih i uslužnih kapaciteta, opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata, kao i obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji razvoja turizma u Razvojnom fondu će bliže uputiti u proceduru i uslove ove konkursne linije. Napominju da je grejs period dve godine, dok su kamatne stope verovatno najniže u zemlji i mogu iznositi od 1-3 odsto, u zavisnosti iz koje lokalne samouprave korisnik dolazi i šta je sredstvo obezbedjenja.

U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam omogućene su dodatne pogodnosti kada je konkursna linija namenjena razvoju turizma u pitanju. Svi korisnici koji se opredele da sredstva zatraže po osnovu ove konkursne linije mogu računati na to da će Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam pokriti troškove obrade zahteva i kamate za ovu godinu.