Potpisan Sporazum između Opštine Vrbas i GIZ-a o efikasnijem upravljanju otpadom

77

VRBAS - Predsednik opštine Vrbas Milan Glušac potpisao je sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju - GIZ Sporazum o učešću opštine Vrbas u projektu "Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena".

Opština Vrbas / Foto: Bratislav Grbić / februar 2018. godine

Sporazum je potpisan na osnovu partnerskog sporazuma između GIZ-a i Ministarstva zaštite životne sredine i sprovodi se u cilju pružanja podrške u planiranju i uspostavljanju održivih sistema u oblasti upravljanja otpadom i uspostavljanja preduslova za ublažavanje klimatskih promena kroz primenu cirkularne ekonomije u sektoru upravljanja otpadom.

Glušac je rekao da će opština Vrbas dobiti podršku kroz konsultantske usluge stručnim i rukovodećim kadrovima u lokalnoj samoupravi kako bi se primenile inovativne metode za planiranje upravljanja otpadom. On je rekao da je cilj ovog projekta dobijanje 1.200 tona biorazgradivog otpada do 2020. godine (kompostilište), uvođenje sistema za razdvajanje otpada tretmanom, reciklažom i kompostiranjem i upravljanje otpadom kako bi se ublažilo emitovanje gasova sa efektom staklene bašte.

Naše Mesto