Opštinski vatrogasni savez Kula, DVD Kula i Štab za žetvu savetuju kako se zaštiti od požara u ovogodišnjoj sezoni žetve

281

KULA - Počinje sezona žetve na poljima, zbog čega se savetuje dodatna opreznost u cilju sprečavanja širenja požara.

Nalepnica za vozila

Organizacija dobrovoljnih vatrogasnih društava u toku sprovođenja žetve na teritoriji opštine Kula, biće sprovedena na sledeći način:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kula osmatračku službu će sprovoditi na vatrogasnom tornju u Kuli a dežurnu službu u prostorijama profesionalne vatrogasne jedinice u Kuli i oni su nadlžni i za Lipar. Odgovorno lice je predsednik DVD, Ilija Katić.

Dobrovoljna vatrogasna društva Ruski Krstur, Sivac i Kruščić osmatračku i dežurnu službu će sprovoditi u prostorijama DVD u tim mestima. Odgovorno lice za Ruski Krstur je Mihajlo Rac, za Kruščić Adela Drpić, a za Sivac Slavko Purić.

DVD Crvenka će osmatračku službu sprovoditi na silosu Fabrike stočne hrane u Crvenki a dežurnu službu u vatrogasnom domu u tom mestu. Odgovorno lice je Ile Jokić.

Opštinski štab za žetvu obaveštava sve učesnike žetve da se pridržavaju sledećih pravila u cilju sprovođenja mera zaštite od požara:

  • Radi zaštite strnih useva od požara, strogo je zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru
  • Na kompleksu većem od 50 a manjem od 100 hektara žetva počinje košenjem useva po sredini najmanje u širini 15 metara, a pokošeni usev se sklanja i zemljište zaorava
  • Sve poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu strnih useva i slame moraju da budu tehnički isprana i obezbeđena odgovarajućim sredstvima za gašenje požara (protivpožarni aparat S-6 ili S-9, ašov, metla i lopata)
  • Sva lica koja rukuju poljoprivrednim mašinama u obavljanju žetve i pomoćno osoblje, moraju biti prema posebnom programu osposobljeni za sprečavanje nastanka požara i njegovog gašenja, obavezno je posedovanje kompleta za prvu pomoć

Obavezna oprema za gašenje požara

  • kombajn koji učestvuje u žetvi i vršidbi mora da bude tehnički ispravan, snabdeven ispravnim protivpožarnim aparatom tipa S-9, ašovom i lopatom
  • traktori i kamioni koji učestvuju u transportu strnih useva moraju da imaju protivpožarne aparate tipa S-2 ili S-3, ašov i lopatu
  • brigada sa tri i više kombajna koji učestvuju u žetvi pored gore navedene opreme moraju da imaju i auto-cisternu sa traktorskom vučom kapaciteta 3000-5000 litara napunjenu vodom, sa ugrađenom pumpom i snabdevenu opremom za gašenje požara kao i traktor sa plugom za zaoravanje

Mole se svi učesnici žetve da se pridržavaju gore navedenih mera.

Važni telefoni:

  • Opštinski vatrogasni savez Kula: 063/523-561
  • Profesionalno-vatrogasna jedinica Kula: 025/720-093
  • Informativno-opštinski Štab za žetvu: 025/751-133

Pravilnik o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi možete pronaći – OVDE.

Naše Mesto