U Vrbasu formiran Socijalno-ekonomski savet

264

VRBAS - Opština Vrbas dobila je Socijalno-ekonomski savet koji čine predstavnici lokalne samouprave, poslodavaca i sindikalnih organizacija.

Zgrada Opštine Vrbas / Foto: Jelena Beljkaš / januar 2018. godine

Predsednik Socijalno-ekonomskog saveta je Milan Glušac, zamenik predsednika je Predrag Rojević, a sekretar Sandra Srdanović. Kako je navedeno na sajtu vrbas.net, cilj saveta je ostvarivanje tripartitnog demokratskog dijaloga socijalnih partnera o bitnim socijalnim i ekonomskim pitanjima.

Predsednik Glušac rekao je da je zadatak saveta zauzimanje usaglašenih stavova od interesa za privrednike, zaposlene i građane i upućivanje istih organima koji su nadležni za donošenje odluka.

Vrbaski portal prenosi da će socijalni partneri imati pravo da učestvuju u javnim raspravama i nacrtima zakona i da daju svoje predloge i sugestije.

Naše Mesto