(FOTO) (VIDEO) Sanirana deponija građevinskog materijala u Vrbasu

27

VRBAS - Već dva dana mašine JKP „Komunalac“ nalaze se na deponiji građevinkog materijala u Vrbasu gde se vrši sanacija smetilišta. Uređenje ovog prostora komunalci obavljaju na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas.

Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

Na rubu Ulice Milivoja Čobanskog u Vrbasu, nadomak nekadašnje fabrike „Mepol“, smeštena je deponija građevinskog materijala koja se prostire na 20 hiljada kvadratnih metara. Prema rečima poslovođe u PJ „Čistoća“ Mladena Pavlovića, da bi se iznivelisao teren potrebno je da buldožer radi 20 radnih sati.

Mladen Pavlović / Foto: JKP “Komunalac” Vrbas

„Već treći put ove godine uređujemo tzv. Građevinsku deponiju. Svedoci smo čestog zatrpavanja ovog smetlišta, odnosno, pristupnog puta deponiji, jer pojedinci odlažu otpad na ulasku u deponiju i zakrčuju put ka mestu namenjenom za odlaganje šuta, zemlje i ostalog građevinskog materijala. Tada naše mašine, kojima se vrši nivelisanje terena i odlaganje otpada u obližnju deponiju, stupaju na snagu“, objasnio je Pavlović.

Na ovom prostoru pored građevinskog, komunalci zatiču najviše komunlnog i kabastog otpada, iako se smetilište za te namene, kojim upravlja “Komunalac” i na kome je odlaganje smeća besplatno, nalazi na svega nekoliko stotina metara od deponije građevinskog materijala.

Foto: JKP “Komunalac” Vrbas

„Ova deponija treba da se koristi isključivo za građevinski otpad kako bi se njen vek produžio. Ovako imamo problem i sa zatrpavanjem kanala za odvođenje atmosferskih voda koji se nalaze uz smetilište, pa nam to otežava i produžava posao“, kaže poslovođa Pavlović.

Na ovom prostoru neretko se zatiču i leševi uginulih životinja što prouzrokuje snažne neprijatne mirise. Poslednjih godina ovaj deo Starog Vrbasa urbanizovan je i proširen. Svako ko na ovom prostoru izruči otpad koji ne pripada građevinskom materijalu, treba da pomisli da su ovde, pored fabrika i ugostiteljskih objekata, smeštene i stambene kuće i bašte meštana, kao i da u ovom delu naselja odrastaju mališani koji imaju pravo na zdravu životnu sredinu.