Istraživali smo koje su prednosti i mane pri navodnjavanju zemljišta

1876

VOJVODINA - Kalendarski leto je već počelo, a sa njim stižu i prilično visoke temperature vazduha. Uveliko razmišljate sta ćete sa svojom njivom ili baštom, raspravljate sa ukućanima ko će ići da zaliva baštu, ali i koliko ćete novca morati da izdvojite za potrošnju vode.

Istraživali smo na koji način možete zalivati zemljište koje obrađujete a da pošteno ni ne izađete iz kuće. Sve se svelo na jedan odgovor, a to je putem sistema za navodnjavanje.

Zalivanje zemljišta putem navodnjavanja postalo je potreba koju svako može i mora sebi priuštiti. Sistemi se ugrađuju za svaku parcelu posebno, tako da sami možete kontrolisati koliku parcelu želite staviti pod sistem veštačkog zalivanja i koliko novca želite potrošiti. Sa ovim sistemima možete zalivati voćnjake, njive, bašte, ali i travnate površine oko kuće.

Postoje razni načini za zalivanje parcela, a mi ćemo se dotaći sistema kap po kap i rasprskivača. Ispostavilo se da su oni najisplativiji način zalivanja svih obradivih površina.

Sistem kap po kap je ustvari crevo sa rupicama koje se postavlja na unapred isplanirano mesto, a koje je najpovoljnjije za zalivanje useva – voća, povrća ili žitarica. Voda se sa izvora putem pumpi doprema u trake (creva) i kapljanjem ulazi u zemlju tj. natapa željeno mesto, konstantno ili kap po kap. Poenta je da se održava vlažnost zemljišta tačno onoliko koliko je potrebno određenoj kulturi da bi rasla. Postoji mogućnost da se dodavanjem programatora automatski regluliše rad sistema, odnosno jače ili slabije kapanje. Najviše koristi od ovog sistema imaju mlade biljke i stabla. Ovakva vrsta sistema za zalivanje se dobro pokazala i u gajenju useva u kontejnerima.

Foto: pixabay.com

Rasprskivači služe za orošavanje voćnjaka i povrtnjaka, livada i pašnjaka. Kako im sam naziv kaže, oni rasprskavaju vodu u određenom prečniku na površini na koju se postave. Ovakav vid orošavanja zapravo imitira veštačku kišu. Takođe se mogu podesiti brzine kojom će se rasprskavati voda, kao i jačina mlaza vode. Mogu se koristiti u kombinaciji sa sistemom kap po kap ili zasebno, a sve zarad boljeg prinosa na parceli koja se obrađuje. Rasprskivačima se najbolje održava trava oko kuće i obezbeđuje njen ujednačen rast.

Najveća prednost navodnjavaja je njegova ekonomičnost i efikasnost. Sprečava se bespotrebno razlivanje i oticanje vode, tako što voda dolazi samo do određene dubine. Smanjuje se zbijenost zemljišta, biljke će postati vitalnije i otpornije. Podešava se zalivanje biljaka, npr. zalivanje se vrši samo noću kada nisu visoke spoljne temperature. Navodnjavanjem se ne spira zemljište. Pogodni su za dodatno obogaćivanje zemljišta dodavanjem mineralnih đubiva u vodu. Svaka biljka se prema potrebi može podjednako zalivati u svakom delu parcele. Na ovaj način se stvara efekat veštačke kiše (orošavanje) čime se jednako raspoređuje određena količina vode na nekoj parceli.

Foto: pixabay.com

Jedina „mana“ je to da biljke postanu zavisne od ovakvog načina zalivanja, jer im se koren razvija i ide u pravcu odakle dolazi voda.

Naš savet je da prvo zasadite manju parcelu, postavite sistem kap po kap i pratite kako biljke reaguju. Kada naučite kako funkcioniše pomenuti sistem, vremenom postepeno povećajte broj kultura. Najjednostavniji i najsigurniji način je pitati stručno lice koje se bavi prodajom i ugradnjom sistema za navodnjavanje, koje će vam dati najbolji predlog kako i šta dalje da radite.

Konkretna pitanja o sistemu za navodnjavanje postavili smo vlasniku firme T-Pam iz Ruskog Krstura, koja se dugi niz godina uspešno bavi prodajom i ugradnjom sistema kap po kap i to na području cele Srbije.

 

NM: Šta je po Vašem mišljenju najbitnije što kupac treba da zna pre nego što se odluči za kupovinu sistema kap po kap?

Malacko: Koja je kultura u pitanju, raspored sadnje, položaj izvora vode t.j. na osnovu dobijenih podataka od kupca mi u najkraćem roku dajemo predlog rešenja navodnjavanja parcele, odnosno zasada.

 

NM: Da li svako može ugraditi sisteme kap po kap, pogotovo ako su za manje površine ili to mora uraditi ovlašćena firma?

Malacko: Kod manjih parcele, može svako da postavi sistem kap po kap sistem, nije potrebno stručno lice, ali je preporučljivo.

 

NM: Da li sistemi koje Vi prodajete imaju garanciju i da li vi kao firma obezbeđujete tu garanciju?

Malacko:  Da, sistemi imaju garanciju na funkcionalnost i nepromenjivost materijala koju daje sam proizvođač sistema.

Foto: pixabay.com

NM: Da li se i kako može izgubiti ili produžiti garancija?

Malacko: Kao vid garancije kupac je obavezan da sačuva omot od kotura i unutrašnju garanciju (A4 papir sa uputstvima i garacijom na engleskom jeziku) kao i fiskalni račun ili fakturu.
Za proizvode koje firma T-PAM d.o.o. distribuira na našem tržištu, garantuje kupcu da je njegov proizvod bez nedostataka u materijalu i načinu rada ako se eksploatiše po uputstvima firme T-PAM d.o.o. Za svako nepravilno korišćenje opreme i ne pridrživanje uputstva, firma T-PAM d.o.o. ne snosi odgovornost. Naša firma neće biti odgovorna za bilo koje troškove koji se tiču rada ili službi koje su u vezi sa sklanjanjem oštećenog proizvoda i/ili instalacije zamenjenog proizvoda. Zahtevi u vezi sa ovom garancijom kao i uzorak T-TAPE® trake moraju biti podneti T-PAM-u u roku od osam (8) dana od otkrića oštećenja na kom je zasnovan zahtev. Kontrolor garancije stručno lice T-Pam-a.

 

NM: Da li postoji redovno održavanje sistema kap po kap – godišnje, polugodišnje ili pred sezonu?

Malacko: Sve detaljne informacije o održavanju sistema možete pronaći na našem sajtu – OVDE.

 

NM: Ko servisira sisteme koje Vi prodajete? Da li to radite vi kao firma sa svojim majstorima ili neka druga ovlašćena firma?

Malacko: Sisteme koje mi prodajemo, ujedno mi i servisiramo, tako da o tome kupci ne moraju da brinu.

 

NM: Da li postoji mogućnost da se kod vas zatraži predračun, ukoliko vam neko dostavi sve potrebne podatke putem e-mail-a?

Malacko: Da. Za registrovana poljoprivredna gazdinstva i firme koji kupe sisteme kod nas obezbeđujemo dokumentaciju radi konkurisanja za subvencije na opremu za navodnjavanje.

 

NM: Da li izlazite na teren, kad vas potencijalni kupac pozove i da li dajete predloge i savete na licu mesta?

Malacko: Da, na teren izlazimo uglavnom kada su u pitanju veći projekti, gde je potrebno detaljno sve ispitati.

 

NM: Da li je bitno da se zna kakvo je zemljište i kolike vlažnosti, kao i ostali parametri pre nego što se postavi sistem kap po kap?

Malacko: Preporučujemo da se navodnjavanje prati i kontroliše sa IRROMETER Tenziometrima, vlagometrima.

Foto: pixabay.com

NM: Šta mislite o kombinaciji kap po kap i rasprskivača, kao mere protiv suše i boljeg prinosa na parceli?

Malacko: Više se preporučuje kap po kap navodnjavanje zbog smanjenja površinskog navodnjavanja. Kod navodnjavanja sa rasprskivačima je češča pojava bolesti kao posledica velike vlažnosti i temperature u vazduhu. Rasprskivači se više preporučuju za kupusnjače i rasad.

 

NM: Da li su pored ovih sistema bitni još neki faktori za bolji prinos, npr. đubriva, supstrati i ostalo? Da li prodajete takve proizvode?

Malacko: Bitan je kvalitet i dezinfekcija semena, pravi odabir sorti ili hibrida, uzgoj rasada, kvalitet supstrata u rasadu, prihrana, hemijski tretman i spoljašnji vremenski uslovi. Većinu proizvoda možete naći kod nas. Bitno je osiguranje protiv leda i nevremena, koju mi isto pružamo kao zastupnik u Generali osiguranju.

 

NM: Postoji li kontrola rada sistema kap po kap preko aplikacije na „pametnim“ uređajima?

Malacko: Svakako, moguće je automatizovati sistem preko pametnih telefona.

 

Za dodatna pitanja budite slobodni da kontaktirate firmu T-Pam iz Ruskog Krstura na broj telefona 025/703- 231, rado će vam pomoći pri odabiru sistema za veštačko zalivanje zemljišta.

Naše Mesto