Fondacija Ana i Vlade Divac stipendira učenike srednjih škola

194

SRBIJA - Fondacija Ana i Vlade Divac raspisala je, u saradnji sa grupom donatora iz Sjedinjenih Američkih Država konkurs za dodelu stipendija učenicima koji u septembru 2018. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole.

Uslovi za konkurisanje su da škola nije privatna, da učenik postiže odlične rezultate i ima uspeh od 4,50 do 5,00, kao i da mu je najmanje jedan od roditelja ili staratelja imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz sledećih opština Republike Hrvatske: Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Knin, Korenica, Kostajnica, Krnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci, Tenja.

Posebnu prednost prilikom dodele stipendija imaju učenici iz osetljivih društvenih grupa kao što su materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, dete ili roditelj sa hroničnim bolesnima i slično.

Broj stipendija koji se dodeljuje za školsku 2018/2019 godinu iznosi 50.

Ceo tekst konkursa i obrazac za prijavu pronađite – OVDE.

Naše Mesto