Otvoren konkurs za prijem polaznika na policijsku obuku za područja PU Sombor i Novi Sad

546

SRBIJA - Vlada Republike Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisali su konkurs za upis 351 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.

Na obuku će biti primljeni kandidati sa 22 područja policijskih uprava u Srbiji, među kojima se nalaze i područja Policijske uprave u Somboru odakle će na obuku biti upisano 25 kandidata i Policijske uprave Novi Sad koja prima svega pet kandidata.

Da bi se prijavili na konkurs, kandidati moraju da budu državljani Republike Srbije i prijavljeno prebivalište na njenoj teritoriji najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs. Takođe, potrebno je da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Kandidati moraju da budu starosti između 18 i 24 godine i završenu četvorogodišnju srednju školu, kao i važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije. Lice koje se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica i ne smeju da postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji.

Procedura izbora kandidata traje od jednog do tri dana i sastoji se od opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda.

Kandidati koji budu pozvani, polagaće kvalifikacioni ispit koji se sastoji od provere jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, zatim provere psihološkog, bazično-motoričkog statusa i intervjua.

Ceo tekst konkursa sa svim detaljima pronađite – OVDE.

Naše Mesto