Lokalna alternativa Vrbas: Zabraniti rad spalionice animalnog otpada!

176

VRBAS - Lokalna alternativa Vrbas izdala je saopštenje o spalionici animalnog otpada firme "Eko-vet plus" iz Novog Sada, koja, kako tvrde, ima negativan uticaj na životnu sredinu. Njihovo saopštenje možete da pročitate u nastavku.

S obzirom na to da je Inspekcija Ministarstva životne sredine poništila Rešenje o potrebi izrade studije uticaja na životnu sredinu koje je donela Opštinska uprava Vrbas na zahtev firme „Eko-vet plus“, zahtevamo od Opštinske uprave Vrbas da postupi po zakonskim ovlašćenjima i zabrani rad spalionice animalnog otpada u Vrbasu.

Udruženje građana Lokalna alternativa Vrbas, kao jedan od najvažnijih ciljeva svog delovanja u opštini Vrbas, izdvaja borbu za zaštitu i unapređenje životne sredine, a kao jedan od osnovnih principa delovanja definiše poštovanje zakona i propisa Republike Srbije i pozivanje na odgovornost u radu javnih funkcionera i službenika.

U skladu sa tim načelima, aktivisti Lokalne alternative su od samog početka pratili realizaciju projekta izgradnje spalionice animalnog otpada kao veoma rizičnog za stanje životne sredine i iskoristili svoje pravo, te u postupku odlučivanja o potrebi izrade studije uticaja na životnu sredinu, ostvarili uvid u dokumentaciju podnesenu od strane firme „Eko-vet plus“ iz Novog Sada.

Nakon ostvarenog javnog uvida, Opštinskoj upravi Vrbas je skrenuta pažnja na uočene nepravilnosti, ali pošto nismo naišli na razumevanje za argumentovanu kritiku postupka, podneli smo žalbu Inspekciji Ministarstva za zaštitu životne sredine koja je našu argumentaciju uvažila, poništila predmetno Rešenje Opštinske uprave i naložila ponovni postupak.

S obzirom na to da je za obavljanje delatnosti spaljivanja animalnog otpada i izgradnju postrojenja neophodno Rešenje o potrebi izrade studije uticaja, koje je ovom prilikom zbog krupnih propusta poništeno, smatramo da je Opštinska uprava Vrbas u obavezi da zabrani rad spalionici animalnog otpada najranije do okončanja ponovljenog postupka i utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja.

Lokalno rukovodstvo ne bi smelo dozvoliti da se stanje životne sredine u opštini Vrbas, koje je već alatmantno, dodatno narušava realizacijom netransparentnih projekata i njihovim mogućim negativnim uticajima na životnu sredinu poveća rizik za zdravlje građana.

Pozivamo Predsednika opštine i Opštinsku upravu da slede primer pojedinih opština u Vojvodini i raskinu višestruko štetan ugovor sa firmom „Eko-vet plus“ i taj novac namene za opremanje Javne agencije za zoohigijenu koja je u tu svrhu i osnovana.

Ovom prilikom pozivamo i naše sugrađane i sve zainteresovane organizacije da se aktivno uključe u postupak odlučivanja o uticaju spalionice animalnog otpada na životnu sredinu u opštini Vrbas, navodi se u saopštenju Lokalne alternative.