Objavljen je još jedan konkurs za kupovinu seoskih kuća

141

VOJVODINA - Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisao je još jedan konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Ilustracija / Foto: M. V. / mart 2018. godine

Na konkursu mogu da učestvuju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa zakonom.

Ciljevi konkursa usmereni su na podsticanje razvoja ruralnih sredina, povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti, oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta kao i iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Učesnici moraju da ispunjavaju određene uslove u trenutku podnošenja prijave. Jedan od uslova je da jedan od supružnika ili vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina u momentu podnošenja prijave na konkurs. Takođe je bitno da imaju prebivalište na teritoriji Vojvodine i da su u braku najmanje godinu dana, odnosno da se nalaze u trajnijoj vanbračnoj zajednici, u skladu sa zakonom. Učesnici ne smeju da su vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja konkursa.

Bar jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera, mora da bude u radnom odnosu najmanje do kraja isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne sme da prelazi 2.000.000 dinara, a supružnici ili vanbračni partneri ne mogu da budu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.

Prijave na konkurs će se primati do 25. septembra.

Naše Mesto