Vrbaski „Komunalac“ prati savremene tokove i zakonske propise u oblasti upravljanja otpadom

126

VRBAS - Javno komunalno preduzeće "Komunalac" iz Vrbasa izdalo je saopštenje o gašenju postojećih nesanitarnih deponija i izgradnji regionalnih smetlišta, koji su važni projekti koji čekaju Srbiju kada je reč o uređenju oblasti odlaganja otpada.

Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

Kako navode iz „Komunalca“, strategija upravljanja otpadom Republike Srbije za period od 2010. do 2019. godine podrazumeva izgradnju regionalnih centara za upravljanje otpadom. Na području Srbije do sada je formirano osam takvih smetlišta, a rešenju problema odlaganja smeća u opštinama Vrbas, Temerin, Žabalj, Beočin i Bački Petrovac, doprineće izgradnja regionalnog centra u Novom Sadu.

Iako se Vrbas može pohvaliti da ima dobru nesanitarnu deponiju na kojoj postoji rampa, kontroliše se ulazak i izlazak vozila, vodi se evidencija o količinama i vrstama unetog otpada, kao i mestu njegovog deponovanja, sasvim je izvesno da će u bliskoj budućnosti ovo smetlište biti zatvoreno, stoji dalje u saopštenju.

„Pored izgradnje Regionalne deponije u Novom Sadu, postoji još nekoliko razloga za zatvaranje deponije u Vrbasu. Dve trećine smetlišta je okruženo vodotokovima, odlagalište je staro više od 40 godina što uzorkuje samozapaljenje usled dugogodišnjeg neadekvatnog pristupanja pri deponovanju otpada“, objašnjava koordinator upravljanja otpadom u JKP „Komunalac“ Slaviša Božović.

Formiranje regionalnih deponija i uopšte upravljanje otpadom važni su i u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji. Ova oblast deo je pregovaračkog poglavlja 27.

Kako kaže Božović, koji je imenovan i za člana MORG za upravljanje komunalnim otpadom, Regionalni centar za upravljanje otpadom podrazumeva izgradnju regionalne deponije, postrojenja za separaciju reciklabilnog otpada, transfer stanicu, kao i postrojenje za kompostiranje.

„JKP „Komunalac“ je pokrenulo inicijativu za dopunu Prostornog plana opštine Vrbas na određenim katastarskim parcelama radi izgradnje transfer stanice sa reciklažnim centrom i kompostilištem. Lokalna samouprava dobila je milion dinara od Pokrajinske vlade za izradu Studije izvodljivosti uključivanja transfer stanice sa reciklažnim centrom i kompostilištem u Vrbasu u regionalni sistem upravljanja otpadom. Na ovaj način imali bismo zaokruženu celinu koja obuhvata sve operacije i postupke upravljanja otpadom od njegovog nastajanja do trajnog zbrinjavanja“, kaže Božović i dodaje da lokalna samouprava, kao osnivač „Komunalca“, brine o ovoj oblasti o čemu svedoči i i nedavno potpisani sporazum o saradnji s Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) o učešću opštine Vrbas u projektu „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena“.