Projekat „Druga šansa“ u Vrbasu: Steknite osnovno obrazovanje besplatno

141

VRBAS - Sva lica starija od 15 godina, koja nemaju završenu osnovnu školu, mogu to da učine zahvaljujući projektu "Druga šansa".

Nastava će se izvoditi besplatno u Osnovnoj školi „20. oktobar“ u Vrbasu, a posle završenog školovanja, polaznici dobijaju svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, čime stiču mogućnost da nastave sa srednjim obrazovanjem.

Lica koja imaju manje od 17 godina, imaju mogućnost da srednju školu završe redovno, dok će oni stariji moći vanredno da steknu srednjoškolsko obrazovanje.

Nastavni program Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih raspoređen je u tri ciklusa, a svaki traje jednu školsku godinu. Prvi ciklus se odnosi na program od I do IV razreda, u drugom ciklusu pohađaju se V i VI, a u trećem VII i VIII razred.

Za upis u školu potreban je izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija važeće lične karte, kao i poslednje svedočanstvo o završenom razredu.

Upis traje do 31. avgusta 2018. godine, a sve informacije o uslovima upisa mogu da se dobiju radnim danom od 09:00 do 13:00 časova putem telefona 021/700-568.